Forum i Almedalen
01 jul | 2006
Forum genomför två seminarier i detta års upplaga av Almedalen, ett på måndagen i samverkan med Folkbildningsförbundet och ett på tisdagen i samverkan med Almega.
Samhället är större än staten

Symposium under Almedalsveckan.
Tid: Måndagen den 3 juli kl 13.30-15.45.
Plats: S:t Hans skola, matsalen.
Arrangemang: Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Folkbildningsförbundet.
Samtalsledare: journalisten Gabriella Ahlström.

I Sverige är vi bland de bästa i världen på ideellt engagemang och det engagemanget måste tas till vara på ett bra sätt. Hur ser det offentliga på den ideella sektorn? Kan vi utveckla samverkan? Vi tar upp frågor om de ideella organisationernas roll i välfärden och demokratin.

Medverkande:

Landshövding Marianne Samuelsson, Forum för Frivilligt Socialt Arbetes generalsekreterare Göran Pettersson, Kommunalråden Lars Bryntesson(s) och Acko Ankarberg (kd), Rädda Barnens generalsekreterare Charlotte Petri Gornitzka, Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg och Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

Avslutande samtal med partisekreterare Sven-Otto Littorin (m) och statsekreterare Jens Henriksson (s)


Kan ideellt och kommersiellt skapa nya lösningar tillsammans?

Seminarium under Almedalsveckan.
Tid: Tisdagen den 4 juli kl 09.30-11.15
Plats: Restaurang Burmeister.
Arrangemang: Forum för Frivilligt Socialt Arbete och Almega.

Låt de ideella organisationerna och bemanningsföretagen samarbeta så att fler människor får rätt stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Ta till vara organisationeras nätverk och sociala kunskap. Låt bemanningsföretagen få rätt förutsättningar att anställa.

Medverkande:

Ulf Lindberg, Almega och Göran Pettersson, Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Anders Carlberg, VD och grundare för Fryshuset, Representant för Arbetsförmedlingen, Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, samt Inger Davidson, riksdagsledamot (kd) och Håkan Wåhlstedt, partisekreterare (mp).