Forum i Sarajevo: fokus interkulturella mötesplatser
Foto: Anton Alsander Golnar Bahar är verksamhetsledare på Studieförbundet Vuxenskolan och en av deltagarna på Forums studieresa till Bosnien. Foto: Anton Alsander Golnar Bahar är verksamhetsledare på Studieförbundet Vuxenskolan och en av deltagarna på Forums studieresa till Bosnien.
19 maj | 2017
Forum är på studieresa i Sarajevo. Syftet är att lära sig om civilsamhällets erfarenheter av Balkankrigen och situationen idag. Vi har intervjuat Golnar Bahar från Studieförbundet Vuxenskolan som är en av resans deltagare.

Forumär i Sarajevo tillsammans med bland annat Svenska Röda Korset, Ibn Rushd Studieförbund och Svenska kyrkan för att ta del av erfarenheterna från Balkankriget och dess efterverkningar.

Att civilsamhället är en av få arenor för interkulturella möten i ett samhälle präglat av djupa etniska konfliktlinjer, vilka än idag tar sig uttryck i segregerade institutionella system, är något flera bosniska organisationer som Forum möter vittnar om.

Vi talar med Golnar Bahar, verksamhetsledare på Studieförbundet i Vuxenskolan, och en av deltagarna på vår studieresa till Bosnien.

Vilka är dina upplevelser av vår resa såhär långt?

 – Väldigt intressant. Jag hade nog inte förstått hur splittrat detta land fortfarande är. Nationalismen är högst levande, vilket är väldigt skrämmande.

Vilka lärdomar kan vi göra av konflikten på Balkan - och går det att dra några paralleller till Sverige och övriga Europa?

 – De mönster av uppgång för nationalism, etnisk uppdelning och diskriminering som fanns här innan kriget på 90-talet är sådant vi ser i Sverige och Europa idag. Det blir allt mer tydligt att vi behöver stå upp och motarbeta det på hemmaplan.

 Hur kan studieförbunden bidra till att motverka antidemokratiska rörelser i Sverige?

 – Vi behöver arbeta ännu mer tydligt för att skapa forum där människor med olika bakgrund möts. Jag tror också att vår bredd av samarbetsorganisationer ger oss en styrka i detta.

 

 

Avdelning: Opinionsbliding