Hitta till Ideella trädgården
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalsparken.

 

Forum i Almedalen

Forum är självklart på plats under årets Almedalsvecka. Vi utforskar civilsamhällets roll i flyktingmottagandet, förutsättningarna för Idéburet offentligt partnerskap samt ideella organisationers arbete mot våldsbejakande extremism. Våra seminarier arrangeras måndagen den 4 juli i Ideella trädgården alldeles intill Almedalsparken.

 

4 juli 08.00-09.00

Civilsamhällets utmaningar när det offentliga inte räcker till

Hösten 2015 kommer att gå till historien som den tid då engagemanget och viljan att bidra till flyktingmottagandet slog alla rekord. Civilsamhället var först på plats att möta de nya behoven. Hur påverkar erfarenheterna av höstens flyktingmottagande civilsamhällets framtida roll? Läs mer här.

Delta i evenemanget på Facebook.

4 juli 09.30-10.30

Idéburet offentligt partnerskap – dialog i stället för köp och sälj
Idéburet offentligt partnerskap används allt mer flitigt. Där det inte existerar en marknad och där det idéburna är bäst lämpat blir IOP ibland avgörande för sociala verksamheter. Men fortfarande anser många att det är juridiskt snårigt. Vi reder ut gränsen mellan det ideella och det kommersiella. Läs mer här.

Delta i evenemanget på Facebook.

4 juli 11.00-12.00

Vilket ansvar har egentligen idéburna organisationer i arbetet mot våldsbejakande extremism?
Den våldsbejakande extremismen ägnas allt större uppmärksamhet i Sverige. Att civilsamhället har en avgörande roll i det åtgärdande arbetet är en vanlig slutsats, men allt för ofta utan att prata med organisationerna. Under detta seminarium vill vi därför lyfta civilsamhällets röst i frågan. Läs mer här.

Delta i evenemanget på Facebook.