Hitta till Ideella trädgården
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalsparken.

 

Forum i Almedalen

Forum är självklart på plats under årets Almedalsvecka. Vi utforskar civilsamhällets roll i att möta FN:s globala mål, hur vi tillsammans kan minska utanförskapet och varför utrymmet för civilsamhället krymper. Våra seminarier äger rum i Ideella trädgården alldeles intill Almedalsparken.

Forum spelar in våra seminarier

Här kan du titta på de inspelade seminarierna

3/7 2017 13:45 – 14:45

Öppet rundabordssamtal: Nu bryter vi utanförskapet – civilsamhället bygger ett öppnare Sverige

Sverige är ett rikt välfärdssamhälle men i vissa områden är utsattheten stor. De präglas av trångboddhet, höga ohälsotal, låg sysselsättning, låga studietal, och lågt valdeltagande. Hur kan civilsamhället och det offentliga arbeta för ett ännu mer öppet och inkluderande Sverige? Vem har ansvar för vad? Det diskuterar vi med några av Forums medlemsorganisationer och Civilminister Ardalan Shekarabi.  Läs mer här.

Delta i evenemanget på facebook.

Medverkande: Ardalan Shekarabi, Civilminister, Erika Brundin, Biträdande generalsekreterare, Svenska Kyrkan, Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet, Anders Danielsson, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset, Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen, Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Birgitta Englin, Moderator, Global Utmaning

3 juli 15:15 – 16:15

Seminarium: är det krympande civilsamhället på väg hit?

Utrymmet för civilsamhället krymper i många delar av världen just nu, visar flera globala rapporter. Sverige är ett av få länder som fortfarande har ett öppet civilsamhälle. Men den negativa trenden börjar även visa sig här. Hur motverkar vi denna utveckling? Med exempel från England, Ryssland, Turkiet och USA diskuterar vi hur Sverige kan stå beredda att försvara det öppna civilsamhället. Läs mer här.

Delta i evenemanget på facebook.

Medverkande: Ekim Caglar, Sakkunnig Turkiet, Martha Middlemiss LéMon, Forskare och expert på det brittiska civilsamhället, Amanda Valentin, Rysslandskännare, Swedish International Liberal Center, Maja Dahl, Sakkunnig om USA och amerikansk politik, Arenagruppen, Ole von Uexkull, Chef, Right Livelihood-stiftelsen, Birgitta Englin, Senior rådgivare, Global utmaning, Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

4 juli 12.00-13.00

Medlemslunch: Vilket ansvar ska ideella organisationer ta för FN:s globala mål?

Civilsamhället behöver ha en avgörande roll om FN:s globala mål ska uppnås. Det hävdar inte minst Agenda 2030-delegationen själva. Men om detta ska ske behövs en stor kraftsamling från såväl civilsamhället som offentlig sektor. Bara i samverkan mellan olika sektorer kan de ambitiösa målen leda till verkstad. Hur vi bäst gör detta tar vi tag i på medlemslunchen.

Medverkande: Göran Pettersson, Forums generalsekreterare och David Sundén, Forums ordförande. 

Läs mer och anmäl dig här.