Forums inriktningsmål

Forum styrs utifrån fyra inriktningsmål som fastställs av styrelsen.

  • Idéburna organisationer med social inriktning hittar lätt rätt människor för de olika uppdrag som organisationen erbjuder; som styrelseledamot, volontär och anställd, lokalt och nationellt.
  •  Idéburna organisationer med social inriktning ses som centrala aktörer i samhällsbygget, har goda politiska förutsättningar för sin organisation samt en stor möjlighet att påverka den politiska agendan i frågor som berör dem.
     
  • Idéburna organisationer med social inriktning är starka organisationer med god kunskap om vad som händer i omvärlden och som därmed kan möta och ta vara på förändring och utveckling.
     
  • Idéburna organisationer med social inriktning har goda möjligheter till långsiktig och god finansiering som inte undergräver organisationens självständighet.