Idépolitisk plattform

Forums styrelse beslutade hösten 2008 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att tydliggöra "Forums gemensamma hållning i samhällspolitiska frågor". Gruppen arbetade under större delen av 2009 och lade fram ett förslag som beslutades av representantskapet 2010.