Representantskap

Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet som hålls vartannat år. Senaste representantskapet hölls 25/5 2016 och protokollet hittar du nedan.