Representantskap

Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet som hålls vartannat år. Senaste representantskapet hölls 25/5 2016 och protokollet efter det mötet kommer inom kort att publiceras här.