Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Projekt vi driver

Foto: Missing People

Foto: Missing People Sweden

Forum driver flera projekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att ha en roll i välfärden och vara en del av det politiska samtalet.

Civilsamhälle för tillit och demokrati
Projektet syftar till att stärka civilsamhällets och det offentligas arbete mot våldsbejakande extremism och andra anti-demokratiska uttryck. Genom att bidra till ökat utbyte mellan civilsamhällets organisationer och det offentliga syftar projektet till att ta fram metoder och verktyg för hur civilsamhällesorganisationer kan arbeta för att bemöta extremism. Läs mer.

Forums asylnätverk
Forums asylnätverk är ett nätverk bestående av 16 frivilligorganisationer som tillsammans arbetar för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för nyanlända i Sverige. Läs mer.

 

Innovative Social investment strengthening communities in Europe (INNOSI)
Hur ska Europa möta framtidens sociala utmaningar efter den ekonomiska krisen? Hur kan vi hitta sociala investeringslösningar som kan stimulera och stödja social innovation runt om i Europa? Det här är frågor som genom ett samarbete mellan tio akademiska forskningsinstitutioner och tio påverkanspartners ska behandlas i ett europeiskt forskningsprojekt under två och ett halvt års tid. Forum är en av dessa påverkanspartners. Har du frågor om projektet, kontakta Christopher Andersson för mer information: christopher.andersson@socialforum.se eller 0704-669818.

Europeiskt nätverk för kompetensutveckling av volontärer
Volontärbyrån är en av deltagarna i projektet OER REVEAL 2 som startades av Erasmus+-programmet för den Europeiska kommissionen. Inom projektet har kurser som syftar till att kompetensutveckla volontärer och volontärsamordnare tagits fram. Kurserna på svenska finns att ta del av på projektets sajt. Har du frågor om projektet, kontakta Vanja Höglund på: vanja.hoglund@volontarbyran.org eller 0703-37 78 97.