Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Morgonforum

Morgonforum är Forums egen seminarieverksamhet med plats för inspiration, kompetensutveckling och provokation. Genom sektorsövergripande samtal vill vi skapa idédebatt och bidra till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.

Kom på nästa Morgonforum 6/4 “Civilsamhället – nationalstatens sista väktare?”

Staten och kapitalet rör sig över nationsgränserna men vad gör civilsamhället? Behöver det ändra sitt sätt att tänka och organisera sig och hur gör man det? Marta Reuter inleder med en presentation av forskningen bakom texten “Nationalstatens sista väktare”, om hur samhällets av-nationalisering kan bli ett problem för svenska ideella organisationer. Därefter följer samtal med representanter för IOGT-NTO, Föreningen HEM och Svenska kyrkans internationella avdelning.

Anmäl dig här.

 

Se vårt senaste Morgonforum från den 8/2 – Kampen mot våld och extremism: förväntar sig staten för mycket av civilsamhället?

Seminarium och release av nya handboken Tillsammans för tillit och demokrati: Civilsamhällets handbok mot våldsbejakande extremism, framtagen av Forum tillsammans med Fryshuset, Ibn Rushd, Studieförbundet Vuxenskolan, KFUM och Överenskommelsen. Medverkar gör bland andra Anna Carlstedt, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, Anton Alsander, projektledare och redaktör, Forum, samt Mohammed Temsamani, Ibn Rushd.

Om Morgonforum

Morgonforum är en arena där olika aktörer får möjlighet att tillsammans vrida och vända på de sociala, ekonomiska, och ekologiska utmaningar som samhället står inför. I detta vill vi särskilt lyfta civilsamhällets funktion i samhällskontraktet. Civilsamhället som alltid bidragit med sociala innovationer och mötesplatser, bedrivit socialt arbete och idéarbete, vilket varit avgörande för välfärden och för att bygga upp tilliten i samhället. Morgonforum är ett sätt att vidga perspektivet och skapa diskussion om hur vi kan hitta nya vägar för att skapa en positiv samhällsutveckling, tillsammans.

Morgonforums verksamhet har som syfte att stärka arbetet för en hållbar samhällsutveckling där jämlikhet och allas lika värde är en bärande princip, genom att öka möjligheter och engagemang för att bidra till den sociala tilliten i samhället.

Kontaktperson
Anna Ardin
Projektledare och moderator
anna.ardin@socialforum.se
Tel: 073-39 07 069

Prenumerera på våra inbjudningar

* obligatoriskt