Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Morgonforum

Morgonforum är Forums egen seminarieverksamhet med plats för inspiration, kompetensutveckling och provokation. Genom sektorsövergripande samtal vill vi skapa idédebatt och bidra till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.

Titta på Morgonforum från 27/4 om Agenda 2030 – Är vi beredda att offra det som krävs? 

Se seminariet via vår Youtube-kanal här.

Civilsamhället behöver ha en avgörande roll om FN:s globala mål ska uppnås. Om detta ska ske behövs en stor kraftsamling från såväl civilsamhället som offentlig sektor. Hur kan man samverka för att uppnå målen samtidigt som man bevarar idéburna organisationers självständighet och utrymme för problemformulering. Vem har ansvar för vad och vad är den mest effektiva vägen mot en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar värld?

På seminariet 27 april samlas representanter från regeringen, Agenda 2030-delegationen, ungdomsorganisationerna och folkbildningen för att ta tag i dessa frågor.

Läs mer och anmäl dig här.

Titta på det senaste Morgonforum från den 6 april – Civilsamhället – nationalstatens sista väktare?

Staten och kapitalet rör sig över nationsgränserna men vad gör civilsamhället? Behöver det ändra sitt sätt att tänka och organisera sig och hur gör man det? Marta Reuter inleder med en presentation av forskningen bakom texten “Nationalstatens sista väktare”, om hur samhällets av-nationalisering kan bli ett problem för svenska ideella organisationer. Därefter följer samtal med representanter för IOGT-NTO, Föreningen HEM och Svenska kyrkans internationella avdelning.

Om Morgonforum

Morgonforum är en arena där olika aktörer får möjlighet att tillsammans vrida och vända på de sociala, ekonomiska, och ekologiska utmaningar som samhället står inför. I detta vill vi särskilt lyfta civilsamhällets funktion i samhällskontraktet. Civilsamhället som alltid bidragit med sociala innovationer och mötesplatser, bedrivit socialt arbete och idéarbete, vilket varit avgörande för välfärden och för att bygga upp tilliten i samhället. Morgonforum är ett sätt att vidga perspektivet och skapa diskussion om hur vi kan hitta nya vägar för att skapa en positiv samhällsutveckling, tillsammans.

Morgonforums verksamhet har som syfte att stärka arbetet för en hållbar samhällsutveckling där jämlikhet och allas lika värde är en bärande princip, genom att öka möjligheter och engagemang för att bidra till den sociala tilliten i samhället.

Kontaktperson
Anna Ardin
Projektledare och moderator
anna.ardin@socialforum.se
Tel: 073-39 07 069

Prenumerera på våra inbjudningar

* obligatoriskt