Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Morgonforum

Morgonforum är Forums egen seminarieverksamhet med plats för inspiration, kompetensutveckling och provokation. Genom sektorsövergripande samtal vill vi skapa idédebatt och bidra till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.

Titta på senaste Morgonforum 27/10: Att öppna vägen in mot arbetsmarknaden 

Här kan du också se det inspelade seminariet med en teckentolk.

280 000 människor i Sverige kommer inte in på arbetsmarknaden. Hur förbättrar vi förmågan att ge dessa rätt stöd? Vad kan staten, kommunerna och civilsamhället göra tillsammans?

Välkommen till ett Morgonforum där vi diskuterar hur vi som samhälle bättre kan stödja de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Om Morgonforum

Morgonforum utgör en arena där olika aktörer får möjlighet att tillsammans vrida och vända på de sociala, ekonomiska, och ekologiska utmaningar som samhället står inför. Under lång tid har näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle arbetat för att skapa goda förutsättningar för samhällets utveckling och vi ser stora vinningar i ökat utbyte över gränserna.

I detta ingår att lyfta civilsamhällets funktion i samhällskontraktet. Civilsamhället som alltid bidragit med sociala innovationer och mötesplatser, bedrivit socialt arbete och idéarbete, vilket varit avgörande för välfärden och för att bygga upp tilliten i samhället. Morgonforum är ett sätt att vidga perspektivet och skapa diskussion om hur sektorerna kan hitta nya vägar för att skapa en positiv samhällsutveckling, synergier och samverkansfördelar, tillsammans.

Morgonforums verksamhet har som syfte att stärka arbetet för en hållbar samhällsutveckling där jämlikhet och allas lika värde är en bärande princip, genom att öka de olika samhällssektorernas möjligheter och engagemang för att bidra till den sociala tilliten i samhället.

Kontaktperson
Anna Ardin
Projektledare och moderator
anna.ardin@socialforum.se
Tel: 073-39 07 069

Prenumerera på våra inbjudningar

* obligatoriskt