Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Här kan du läsa om och titta på tidigare Morgonforum

Foto J Ahlgren

Morgonforum 21/9 2016: Samverkan – finns det i verkligheten?

Om seminariet: Samverkan mellan offentligt och idéburet är en fråga som åter har fått ett relativt stort utrymme i debatten. Flera kommuner och regioner har tecknat så kallade överenskommelser med det lokala civilsamhället och på flera håll i landet har även statliga myndigheter öppnat upp för dialog med den idéburna sektorn. Därmed finns det idag en rad samarbetsformer och samverkansmodeller att lära av. Vad har fördjupad samverkan lett till? Vad krävs för att nå samverkan? Och hur fungerar det i praktiken? Varför misslyckas liknande processer inom olika områden?

Carina Portin berättar om Överenskommelsers framgångsfaktorer och utvecklingspotential.

Medverkande: Carina Portin författaren till Överenskommelsens tematiska studie ”Verktyg för samverkan”, Emmy Bornemark, utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen Stockholm, Gerhard Holmgren, Organisationschef, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

Se seminariet här.

Morgonforum 16/9 2016: Mer än tiggare

Om seminariet: Är du också mer intresserad av lösningar än förbud? Under seminariet sammanförs aktörer från ideella, offentliga och vinstdrivande organisationer för att gemensamt rita kartan och dra upp nya vägar för att ge utsatta EU-medborgare bättre möjligheter att bli ekonomiskt och socialt starkare. Fokus ligger på social innovation för inkludering.

Medverkande: Soraya Post, Eu-parlamentet, Florin Botonoyu, Aspen Institute, Torbjörn Noaksson, Money from Sweden/Konsumentverket, Amanda Valentin, Tunnelbaneorkestern.

Se seminariet här.

Morgonforum 4/7 2016: Civilsamhällets utmaningar när det offentliga inte räcker till

Om seminariet: Hösten 2015 kommer att gå till historien som den tid då engagemanget och viljan att bidra till flyktingmottagandet slog alla rekord. Civilsamhället var den arena som först mötte de nya utmaningar och behov som hade skapats. Det lade grunden för både nya verksamheter och nätverk, samtidigt som befintliga organisationer fick ställa om. Rädda Barnen gjorde exempelvis för första gången en katastrofinsats i Sverige. Men hur påverkar höstens erfarenheter civilsamhällets framtida roll? Är det självklart att ideella organisationer ska ta ett så stort ansvar vid sidan av det offentliga?

Medarrangör: Rädda Barnen

Medverkande: Tina Morad, verkställare, Refugees Welcome Stockholm, Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare, Yrkesdörren, Inger Ashing, ordförande, Rädda Barnen, Emma Henriksson, ordförande i socialutskottet,Kristdemokraterna, Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i socialförsäkringsutskottet, Socialdemokraterna, Anna Ardin, verksamhetsledare morgonforum, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Se seminariet här.

Morgonforum 2/6 2016: När nästa kris kommer står vi redo

Om seminariet: Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Under tiden som allt detta ordnades pågick en kontinuerlig dialog mellan organisationer, myndigheter och andra aktörer. Att samarbeta var självklart, men inte hur det skulle gå till.

Ta del av erfarenheterna från samarbetena och den metod som utarbetats inför nästa kris när Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och Rädda Barnen nu släpper rapporten Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser. Hur kan vi tillsammans stå bättre förberedda inför nästa kris?

Medverkande: Rädda Barnen, Röda Korset och Stockholms Stadsmission. Samtalet leds av Victoria Engman-Broadley, rapportförfattare och utvecklingsledare på Stockholms Stadsmission.

Se seminariet här.

Morgonforum 25/5 2016 : Vem har rätt till våra rättigheter?

Om seminariet: Under hösten 2015 visade civilsamhället i Sverige prov på ett enormt engagemang för flyktingar. Sovplatser, kläder och mat i stort sett trollades fram trots minimala resurser. Privatpersoner, ideella föreningar och nya nätverk visade att det är möjligt att kraftsamla engagemang på kort tid.

Efter att regeringen först hade välkomnat det stora engagemanget och även stoltserat med en solidarisk asylpolitik, vände helt plötsligt vinden. En mer restriktiv hållning presenterades. Visserligen fanns en opinion för att minska flyktingmottagandet och pressen från EU var stor, men hur kunde detta egentligen ske?

Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, förklarar detta med att vi i Sverige balanserar mellan två motstridiga solidaritetsideal. Ett som utgår ifrån devisen att rättigheter förtjänas genom inbetalad skattsedel. Ett annat fokuserar på deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det ena tillåter uteslutning från sociala rättigheter, det andra inte. Ska vi tro på Trägårdhs analys valde regeringen i detta fall att fokusera på det förstnämnda.

Men hur påverkar regeringens nya hållning civilsamhällets förutsättningar?

Se seminariet här.

Morgonforum 22/3 2016: Så inkluderar vi fler i våra organisationer: 10 samtal om mångfald och öppenhet i förenings- och arbetslivet

Om seminariet: Trots att viljan och behovet finns, är många arbetsplatser och föreningar fortfarande alltför homogena. Vad beror det på och hur kan vi förändra det? För att svara på den frågan bjöd Forum, i samarbete med Diversity Group, in till ett lite annorlunda Morgonforum.

Efter en kort introduktion fick publiken möjlighet att välja mellan tio samtalsvärdar som alla delade med sig av sina egna erfarenheter och tillsammans med deltagarna tog frågan om mångfald och inkludering ett steg längre.

MedverkandeMarcuz Haile, projektledare “Uppdrag humanitet”, Röda Korset, Anna Bergholtz, normbrytande journalist, moderator, föreläsare, Mohammed Al-Saud, Syrian activist and chairman of The Young Republic, Lukas Romson, Jämlikhetskonsult och transexpert, Bienvenido Flores, talesperson för EU-migranter i Stockholm, Wendela Almgren, HR chef på Furniturebox.se och Bisfront AB, Maria Langefors, Tenstakyrkan och Hela Människan, Anna Karlsson, vd reVamp, expert i intersektionalitet, Johan Dahlén, Projektledare, Ideell mångfald, Najma Mohammed, Proj. ledare i Sveriges Ungdomsråd, VD på Refugees Welcome Stockholm, Josephine Krieg, Expert HBTQ.

Se seminariet här.

Morgonforum 26/2 2016: Hur kan vi som samhälle ta till vara på alla goda viljor?

Om seminariet: På Hartwickska Huset på Söder i Stockholm bjöd Forum in till samtal om höstens enorma engagemang kring den akuta situationen för flyktingar och hur detta aktualiserat både den enorma potential som frivilligt arbete har för en lång rad samhällsutmaningar – men också att det finns strukturella (och kanske även) politiska brister för att ta till vara på alla goda viljor. Det är en möjlighet och samtidigt en utmaning.

Hur skapas utrymme för människors engagemang och vilja att bidra? Vad kan organisationerna själva göra? Vad kan det offentliga göra? Finns det lösningar som bara uppstå i samverkan mellan sektorerna? Och vad spelar befintliga strukturer för samverkan för roll?

Medverkande: Pia Svanqvist, Göteborgs föreningscenter, Karin Linkhorst, Linköpings kommun, samt Åsa Eriksson, Norbergs kommun.

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 26/1 2016: Tid att tänka kring företagens roll för civilsamhället

Om seminariet: Morgonforum bjöd den 26/1 in till samtal om förhållandet mellan civilsamhälle och näringsliv. Vad kan företag lära sig av civilsamhällets historiska förmågor i en tid när konsumenten alltmer värdesätter socialt ansvarstagande? Vad finns det för hinder för ett sådant partnerskap? Och en hel del annat.

Medverkande: Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Högskola, Anna Snell, Volontärbyrån, Tom Thörnblom, Skandia, Sanna Salwén, IBM, samt Fayyad Assali, Röda Korset.

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 14/1 2016: Adhocnätverk eller organisation – ett seminarium om organisering för att lösa akuta samhällsproblem

Om seminariet: I samband med ett nyutkommet nummer av Kurage, där Forum varit gästredaktörer, med det högaktuella temat “På flykt” arrangeras den 14 januari ett seminarium som behandlar den hett omdebatterade frågan kring de snabba “adhocnätverken”, eller tillfälligt sammansatta grupper av frivilliga i relation till de mer långsiktigt stabila etablerade civilsamhällesorganisationerna.

Medverkande: Noomi Weinryb – företagsekonom och forskare, Uppsala universitet och Södertörns högskola. Victoria Engman Broadley, utvecklingsledare Stadsmissionen.Lukas Sköld, ordförande Refugees Welcome.

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 15/12 2015: Är frivilligarbete inom och för kyrkan en lösning på de problem som kyrka och samhälle står inför?

Om seminariet: Ett seminarium om frivilligarbete inom och för kyrkan som en lösning på bredare samhällsproblem. Forum har drivit ett omfattande projekt kring frivillighet i den nordiska välfärden. Detta tillsammans med Röda korset, Kommunal och Svenska kyrkan. Seminariet uppmärksammade den sista rapporten i detta projekt som heter ”Frivilligarbete inom och för kyrkan – en lösning på de problem som kyrka och samhälle står inför”.

Medverkande: Martha Middlemiss LéMon, författaren av rapporten, Olle Carlsson, Kyrkoherde vid Katarina församling och Emilia Bjuggren, arbetsmarknads och idrottsborgarråd.

Se seminariet här.

Morgonforum 19/11 2015: Religiös organisering – en kraft mot våld

Om seminariet: Ett seminarium om religiös organisering i allmänhet och det muslimska civilsamhället i synnerhet som en kraft mot våld och förtryck. Hur ska vi bemöta de destruktiva beteenden som sker i islams namn och de rädslor som finns på många håll i Sverige för den här typen av organisering?

Medverkande: Tahir Salie som är ordförande för internationella Islamic relief, Kristin Molander, representant för Svenska Kyrkan i Kyrkornas världsråd och Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges Muslimska Råd.

Morgonforum 2/11 2015: De lönsamma sociala problemen

Om seminariet: En föreläsning om “payment by results” i England och en debatt om risker och möjligheter med ersättning baserad på sociala resultat utifrån ett svenskt perspektiv.

Medverkande: Kathy Evans från Children England, Susanna Alexius, Stockholms Universitet, och Li Jansson, Almega.

Se seminariet här.

Morgonforum 14 /10 2015: Europas ryska roulett

Om seminariet: En halvdag om migration – lidande, möjligheter och ansvar.

Medelhavet är vägen till frihet som blivit en dödlig mur, och ansvariga myndigheter står handfallna. Så nu är frågan; vad gör vi? Vem tar ansvaret, hur rustar vi samhället?

Medverkande:Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan, Victor Banke, jurist och Thomas Jakobsson, SAS.

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 22/9 2015: Obligatorisk medborgartjänst vs frivilligt civilförsvar

Om seminariet: Ett seminarium om två förslag för att öka tilliten i samhället.

Medverkande: Ellinor Eriksson, medförfattare till Medborgartjänstrapporten och Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet.

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 24/6 2015: Vem gör vad när elen slås ut?

Om seminariet: Ett allvarligt samtal om vårt sköra och sårbara samhälle och vem som måste ta ansvar. Hur beredd är du – vågar du låta bli att komma? 

Medverkande: David Jonstad, författare till boken Kollaps – Livet vid Civilisationens slut, Herman Geijer, zombieöverlevnadsexpert och sommarpratare samt Martin Winstrand, sakkunnig i krisberedskapsfrågor, Regeringskansliet.

Titta på seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 29/6 2015: Om det som får eldsjälarna att brinna

Om seminariet: Vilka förutsättningar är det som gör att civilsamhället i de nordiska länderna är unikt starkt i ett internationellt perspektiv? Människor i Sverige lägger drygt en halv miljard timmar per år på organiserat frivilligt arbete. Men varför är det ideella engagemanget och det civila samhällets organisationer så pass starka just här? Hur kan vi fortsätta att bygga samhället för att ge så bra förutsättningar för detta som möjligt?

Titta på seminariet här.

Morgonforum 29/6 2015: Idémotorn som löser sociala utmaningar

Om seminariet: Vad tillför den idéburna sektorn samhället i stort? Det organiserade civilsamhället lyfts ofta som extrahänder för de mest utsatta. Men civilsamhället är avgörande för hela samhällets utveckling. Här får vi lyssna på hur!

Medverkande: Per Eckerdal, Biskop, Svenska kyrkan, Najla Ahmed, Kvinnojouren Somaya, Kristina Mårtensson, Kommunal, Sofia Modigh, Förbundsstyrelseledamot Kristdemokraterna, Irma Ortega Cruz, Verksamhetschef, jagvillhabostad.nu, Linda Bell, Enhetschef, Vinnova, Magnus Hjelmare, VD, Kommunikationsbyrån BERG, Christer Karlsson, Ordförande, KRIS, Maria Graner, Regeringens civilsamhällesutredning, Birgitta Englin, Senior rådgivare, Global utmaning.

Se seminariet här.