Volontärbyrån

Forum vill förbättra förutsättningarna för det ideella engagemanget i Sverige och driver därför Volontärbyrån, en ideell verksamhet som vill göra de enkelt för människor att engagera sig ideellt.

Halva Sverige engagerar sig
I Sverige är vi engagerade! 48 procent av befolkningen är ideellt engagerad i snitt 16 timmar per månad. Ideellt engagemang skapar samhörighet mellan människor, ger oss möjlighet att vara delaktiga och får oss att må bra. Därför vill Volontärbyrån ge alla möjlighet att engagera sig ideellt i föreningslivet.

Hjälper individer och ideella organisationer
Volontärbyrån bidrar med kunskap i frågor kring ideellt engagemang och har verktyg som gör det enkelt för människor och ideella organisationer att hitta varandra. Volontärbyrån driver en förmedling av ideella uppdrag och ger stöd och utbildning till ideella organisationer kring att leda, rekrytera och motivera frivilliga.

Volontärbyrån samarbetar med kommuner, företag och ideella organisationer för att främja det ideella engagemanget i föreningslivet. Vi samarbetar exempelvis med riksorganisationer som IOGT-NTO,  Svenska kyrkan och Västerbottens idrottsförbund.

Volontärbyrån grundades 2002 och är en del av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Mer information finns på www.volontarbyran.org.