Göteborg: Föreningar och kommunen har skrivit avtal för att hjälpa EU-medborgare
25 okt | 2013
Det är modellen Idéburet Offentligt partnerskap (IOP), framtagen av Forum, som Göteborg har använt för att utveckla stödet till de mest nödställda EU-migranterna. Kommunen, Bräcke diakoni, Frälsningsarmén och Stadsmissionen har ingått avtalet.

Både Kommunen och de idéburna organisationerna såg ett stort behov av övernattningsplatser för de mest nödställda EU-medborgarna nu i vinter. Och nu går de alltså ihop och tecknar ett avtal genom ett Idéburet Offentligt Partnerskap.

Det är första gången som Göteborg tecknar ett sådant här avtal och enligt Göteborgs Stads egna tidning Vårt Göteborg är detta ett resultat av den lokala överenskommelse som tecknades i staden för drygt ett år sedan.

Enligt partnerskapet ska de idéburna organisationerna ska driva verksamheten, övernattningsplatser, dagcentral samt kunskapsinhämtning, medan kommunen står för finansieringen.

Läs Vårt Göteborgs artikel om detta.

FORUM KOMMENTERAR
Ju fler platser där politiker och tjänstepersoner väljer att lyfta fram det unika i ideell verksamhet i en form som låter föreningarna vara just föreningar desto bättre. Det var precis det Forum hoppades på när vi 2010 tog fram konceptet Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Vi saknade ett mellanting mellan köp av tjänster och vanliga föreningsbidrag. Vi började därför diskutera saken med de jurister inom EU-kommissionen som har skrivit direktiven som ligger till grund för den svenska lagen om upphandling. Och de var tydliga i sitt svar. Ett partnerskap mellan föreningar och det offentliga är möjligt och är upp till kommuner/regionerna själva att välja. Och nu lägger vi till Göteborg till den växande listan av kommuner/regioner där man väljer medvetet. Bra Göteborg!