Linköping samverkar med idéburna organisationer för stöd till EU-migranter
28 jan | 2014
Boende, rådgivning och matservering till utsatta EU-migranter. Det erbjuder nu Linköpings kommun i samarbete med Stadsmissionen, rapporterar tidningen Corren.

Kommunen samarbetar inte bara med Stadsmissionen för att utföra denna insats utan även Ryttargårdskyrkan har bidragit med gratis lokaler för härbärget.

Verksamheten sätter igång sista februari och ska vara igång i fyra månader. En satsning som beräknas kosta max 850 000 kronor, pengar som tas från kommunstyrelsens egna reservmedel. Till tidningen Corren påpekar kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) att verksamheten inte ska ses som en långsiktig satsning utan som en humanitär insats.

– Problemet bottnar i fattigdom och människor ska inte behöva sova utomhus eller i bilar, säger han till Corren.

Forum kommenterar
Det blir allt fler platser i landet där man har hittat lösningar för att stödja och hjälpa hemlösa EU-migranter. Som Forum har rapporterat tidigare diskuteras den här frågan intensivt och det har blivit tydligt att de svenska regelverken inte är helt tydliga för hur man ska stödja EU-migranter, även om allt fler säger att kommunerna har samma ansvar för EU-medborgare, under deras första tre månader, som för andra personer som vistas i kommunen.

På fler och fler platser där man har hittat lösningar för stöd har det handlat om att idéburna organisationer och kommuner gemensamt tagit fram detta. I höstas skrev Forum exempelvis om Göteborg där kommunen, Stadsmissionen, Bräcke Diakoni och Frälsningsarmén har ingått ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap för att lösa situationen i Göteborg. Läs mer om det här.

I Linköping har Stadsmissionen och kommunen nu kommit överens om att starta ett boende för hemlösa EU-migranter. Linköpings exempel är intressant då hela arbetet tydligt kopplar till den lokala överenskommelse som aktörerna tidigare har arbetat med. För ett år sedan när man i Linköping följde upp sin ettåriga överenskommelse lyfte Stadsmissionen just frågan om hur man lokalt skulle stödja de mest utsatta EU-migranterna. Forum är övertygad om att Linköping nu har hittat en lösning är att man via den lokala överenskommelsen redan hade etablerat en samtalsarena mellan parterna. En samtalsarena som utgör grunden för nya gemensamma lösningar.

Läs även Forums tidigare kommentar i denna fråga

Läs mer om lokala överenskommelser mellan idéburna organisationer och det offentliga

Läs Forums tidigare artikel om att EU-kommissionen ska ge ut en handbok om stöd till EU-migranter