Har du frågor?
Vid frågor är du välkommen att kontakta projektsamordnare Paulina Troillet.
Mail: paulina.troillet@socialforum.se
Telefon: 073 4227442

 

Årets initiativ

Brandkåren, förskolan, hemtjänsten, ambulansen – alla är exempel på samhällsfunktioner som har sin grund i föreningslivet. Det är initiativ som dessa som fört och fortsätter föra samhällsutvecklingen framåt. Forum vill tillsammans med Mötesplats Social Innovation uppmärksamma denna viktiga roll som föreningslivet spelar genom att dela ut utmärkelsen Årets initiativ.


Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom utmärkelsen står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med Mötesplats Social Innovation. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets sociala innovationer är för en positiv samhällsutveckling.

Årets initiativ finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt av Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

 

Varför Årets initiativ?

Mycket av civilsamhällets arbete sker i tystnad. Genom Årets initiativ vill vi höja dessa positiva krafter och röster. Med utmärkelsen lyfter vi civilsamhällets sociala innovationers betydelse för en positiv samhällsutveckling. På så sätt kan vi stärka självförtroendet bland organisationer med goda idéer och skapa incitament för mer innovation och kreativ problemlösning.

– Det är så många ideella insatser som vi tar för givet i Sverige. Men varje dag flyttar civilsamhället berg. Det känns jättekul att vi kan uppmärksamma betydelsefulla insatser genom Årets initiativ, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

 

Det här får det vinnande initiativet

Organisationen som tilldelas utmärkelsen kommer att ges möjligheten att inom ramen för Forums seminarieverksamhet Morgonforum (som når över 4000 personer) anordna ett seminarium för att prata om, samt sprida, kunskap om initiativet. 

Tre initiativ välkomnas till “5 december – en afton för frivillighet” på Internationella Frivilligdagen. Där koras slutligen det vinnande bidraget. 

 


Om parter samt finansiärer

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och social entreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger de kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

 

Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond: Bidrag utgår till sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra.


Vinnova
är Sveriges innovationsmyndighet. De har som uppgift att främja hållbar tillväxt genom att bland annat förbättra förutsättningarna för innovation. Varje år investerar de cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

– Årets initiativ är ett viktigt sätt att lyfta nytänkande lösningar på några av våra största samhällsutmaningar, Vinnova är glada att kunna bidra till att stötta innovatörer inom civilsamhällessektorn, säger Judit Wefer från Vinnovas program för Social innovation.

 


 

Årets initiativ 2018 tilldelades appen Reality Check av Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum.