Har du frågor?
Vid frågor är du välkommen att kontakta projektsamordnare Paulina Troillet.
E-post: paulina.troillets@volontarbyran.org.
Telefon: 073-4227432

 

Årets initiativ

Kvinnojourerna, sjöräddningen, Missing People och Wikipedia – alla är exempel på innovationer som har uppstått i civilsamhället. Det är initiativ som dessa som fört och fortsätter föra samhällsutvecklingen framåt. Forum vill uppmärksamma denna viktiga roll som civilsamhället spelar genom att dela ut utmärkelsen Årets initiativ.


Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram en samhällsförändrande innovation. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets sociala innovationer är för en positiv samhällsutveckling. Det vinnande bidraget väljs ut av en jury bestående av representanter från Mötesplats Social Innovation, Stockholms universitet, SEB, Forum och fjolårets vinnare Teskedsorden.

 

Årets initiativ finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt av Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

 

Varför Årets initiativ?

Mycket av civilsamhällets arbete sker i tystnad. Genom Årets initiativ vill vi höja dessa positiva krafter och röster. På så sätt kan vi stärka självförtroendet bland organisationer med goda idéer och skapa incitament för mer innovation och kreativ problemlösning.

– Det är så många ideella insatser som vi tar för givet i Sverige. Men varje dag flyttar civilsamhället berg. Det känns jättekul att vi kan uppmärksamma betydelsefulla insatser genom Årets initiativ, säger Patrik Schröder, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

 

Det här får det vinnande initiativet

Organisationen som tilldelas utmärkelsen kommer att ges möjligheten att inom ramen för Forums seminarieverksamhet Morgonforum (som når över 4000 personer) anordna ett seminarium för att prata om, samt sprida, kunskap om initiativet. 

Tre initiativ välkomnas till firandet av internationella Frivilligdagen den 5 december. Där koras det vinnande bidraget. 

 


Om våra finansiärer

Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond: Bidrag utgår till sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra.


Vinnova
är Sveriges innovationsmyndighet. De har som uppgift att främja hållbar tillväxt genom att bland annat förbättra förutsättningarna för innovation. Varje år investerar de cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

– Årets initiativ är ett viktigt sätt att lyfta nytänkande lösningar på några av våra största samhällsutmaningar, Vinnova är glada att kunna bidra till att stötta innovatörer inom civilsamhällessektorn, säger Judit Wefer från Vinnovas program för Social innovation.

 

I juryn

Hanna Sigsjö från Mötesplats Social Innovation, Niklas Hill från Stockholms universitet, Maria Pellborn från SEB, Patrik Schröder Forum/Rädda Barnen och Lova Wallerö Frostensson från Teskedsorden.


 

Nomineringen för 2019 är stängd.