Har du frågor?
Vid frågor är du välkommen att kontakta projektsamordnare Paulina Troillet.
Mail: paulina.troillet@socialforum.se
Telefon: 073 4227442

 

Årets initiativ

Brandkåren, förskolan, hemtjänsten, ambulansen – alla är exempel på samhällsfunktioner som har sin grund i föreningslivet. Det är initiativ som dessa som fört och fortsätter föra samhällsutvecklingen framåt. Forum vill tillsammans med IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova uppmärksamma denna viktiga roll som föreningslivet spelar genom att dela ut utmärkelsen Årets initiativ 2018.


Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom utmärkelsen står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets sociala innovationer är för en positiv samhällsutveckling.

 

Varför Årets initiativ?

Mycket av civilsamhällets arbete sker i tystnad. Genom Årets initiativ vill vi höja dessa positiva krafter och röster. Med utmärkelsen lyfter vi civilsamhällets sociala innovationers betydelse för en positiv samhällsutveckling. På så sätt kan vi stärka självförtroendet bland organisationer med goda idéer och skapa incitament för mer innovation och kreativ problemlösning.

– Det är så många ideella insatser som vi tar för givet i Sverige. Men varje dag flyttar civilsamhället berg. Det känns jättekul att vi kan uppmärksamma betydelsefulla insatser genom Årets initiativ, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

 

Det här får det vinnande initiativet

Bakom utmärkelsen står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova.

Organisationen som får priset kommer att vinna rådgivning från IBM med syfte att stärka sin verksamhet och bredda sitt nätverk.

Tre initiativ välkomnas till “5 december – en afton för frivillighet” på Internationella Frivilligdagen. Där koras slutligen det vinnande bidraget. 

 


Om IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova

IBM är ett av världens största teknikbolag och jobbar bland annat med kognitiva lösningar, transformationer av branscher och strategiutveckling.

– Vi vill bistå samhällsutvecklingen genom att bland annat stötta civilsamhället i att bli ännu bättre. Ett starkt samhälle gynnas alla av. Vi engagerar oss genom att erbjuda vår kunskap, erfarenhet och teknik. Vi ser fram emot att hitta Sveriges bästa initiativ och tillsammans stärka det ytterligare, säger Susanna Salwén, ansvarig för IBMs externa relationer och samhällsengagemang (CSR).

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och social entreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger de kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.


Vinnova
är Sveriges innovationsmyndighet. De har som uppgift att främja hållbar tillväxt genom att bland annat förbättra förutsättningarna för innovation. Varje år investerar de cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

– Årets initiativ är ett viktigt sätt att lyfta nytänkande lösningar på några av våra största samhällsutmaningar, Vinnova är glada att kunna bidra till att stötta innovatörer inom civilsamhällessektorn, säger Judit Wefer från Vinnovas program för Social innovation.

 


 

Årets initiativ 2018 tilldelades appen Reality Check av Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum.