FriSe i Danmark tar över driften av TechSoup
19 dec | 2019
Sedan 2010 har Forum - idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med Techsoup Global erbjudit organisationer i Sverige tillgång till donerade och rabatterade IT-produkter. Techsoup Sverige har också samordnat de andra nordiska ländernas Techsoup-verksamheter.

Från och med den första januari 2020 kommer Techsoup Sverige nu att drivas av FriSe, en dansk paraplyorganisation med drygt 80 medlemsorganisationer. Techsoup Sverige har samverkat med FriSe sedan 2014 kring driften av Techsoup i de nordiska länderna. 

Svenska organisationer kommer att fortsätta ha samma tillgång till donerade och rabatterade produkter genom Techsoup Sveriges hemsida på www.techsoup.se, och FriSe och Techsoup kommer att fortsätta ge stöd åt det svenska civilsamhället precis som förut. 

- Forum ser ett stort värde i att Techsoup fortsätter sin verksamhet i Sverige genom FriSe, så att det svenska civilsamhället fortsatt kan få det mycket uppskattade stödet kring digitala produkter. Vi vill passa på att tacka Techsoup Global för vårt arbete ihop och önskar dem lycka till inför framtiden, säger Maria Alsander, Forums kanslichef.   

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Om Forum Techsoup