Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ute på remiss
04 apr | 2019
Tidigare i år lämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande till regeringen. Forum, som följt och varit delaktiga i Agenda 2030-arbetet, är en av remissinstanserna när slutbetänkandet skickats ut på remiss. Vi vill betona vikten av förslagen som handlar om det demokratiska utrymmet, långsiktigt hållbara villkor för civilsamhällets organisationer och partnerskap.

Agenda 2030-delegationen, som tillsattes av regeringen våren 2016 som ett led i genomförandet, lämnade i mars 2019 sitt slutbetänkande till regeringen. Forum, som tidigare rapporterat om betänkandets innehåll, ser i grunden positivt på betänkandets olika förslag och rekommendationer. Såhär sade Forums generalsekreterare Göran Pettersson när delegationen överlämnade sitt slutbetänkande den 11 mars:

”För Forum är Agenda 2030 är ett viktigt internationellt styrdokument som ger oss ett gemensamt språk, förståelse och ramverk för vad vi behöver åstadkomma politiskt på lokal, nationell, och global nivå framöver. Därför är vi glada för att delegationen betonar vikten av att civilsamhällets organisationer är delaktiga i genomförandet av Agenda 2030. Forum kommer att följa upp att regeringen gör vad den kan för att införliva dess rekommendationer.”

Frågor av särskilt intresse

Som en av de tillfrågade remissinstanserna kommer vi därför nu följa upp de frågor i betänkandet som vi anser är av särskild prioritet i remissförfarandet.  Det handlar bland annat om att regeringen måste prioritera försvaret av civilsamhällets utrymme, arbeta för att säkerställa långsiktigt hållbara villkor för civilsamhällets organisationer samt verka för fler partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga i genomförandet av Agenda 2030, lokalt såväl som regionalt och nationellt. 

"Att regeringen inser och tillvaratar kraften i det svenska civilsamhället kommer att bli direkt avgörande för om Sverige ska nå de globala målen eller inte. Det är i samverkan med den idéburna sektorn som verklig förändring kan ta plats, i lokalsamhället såväl som globalt",  säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson.