Allt fler väljer partnerskap istället för upphandling
Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum
18 aug | 2016
Ekot och P1-morgon rapporterar idag att allt fler kommuner och landsting väljer att ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med ideella organisationer. Hela 56 stycken partnerskap finns idag utspridda i landet, enligt siffror som Forum tagit fram tillsammans med PwC.

– Att intresset ökar är både välkommet och väntat. Utöver en förbättrad långsiktighet för de ideella, leder IOP också till att verksamheten i sig blir bättre då målgruppen nås på ett helt annat sätt, det säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum.

Den ökade långsiktighet som IOP möjliggör är en bild som bekräftas av Gill Brodin, ekonomiskt ansvarig för Sigtuna kvinnojour. Istället för att varje år söka föreningsbidrag möjliggör det idéburna offentliga partnerskapet för kvinnojouren att sluta treåriga avtal med kommunen. Det leder utöver en ekonomisk trygghet också till ett bättre och mer jämlikt samarbete, berättar Brodin för Ekots reporter.

De verksamhetsområden där IOP är som vanligast är just kvinnojourer, samt verksamhet som rör flyktingmottagandet.

Nidal Al-Mudafar, utvecklingssekreterare på sociala resursförvaltningen i Malmö stad, är även hon positivt inställd till IOP. Malmö stad har sedan en tid tillbaka ett IOP-avtal med Röda korset angående ett av deras behandlingscenter för tortyrskadade. Avtalet hjälper kommunen att via civilsamhället nå ut till målgrupper de annars inte kunnat nå.

– Den offentliga sektorn är lite stel. Vi har inte samma flexibilitet, möjligheter och kanaler, menar Al-Mudafar när Ekot når henne för en kommentar.

Ännu inte nöjd

IOP är en samverkansmodell som utvecklades av Forum 2010. Sex år senare används den alltså i 56 separata verksamheter utspridda i landet. Men Forums generalsekreterare Göran Pettersson är ännu inte nöjd.

– Vi förespråkar inte att IOP ska helt ersätta offentlig upphandling, man måste se till varje verksamhets kontext och förutsättningar, däremot vill vi att IOP alltid ska vara ett naturligt alternativ för kommuner, landsting och ideella organisationer som söker mer flexibilitet och jämlikhet i sina samarbeten.

För att lyssna på hela inslagen:

"Klarar inte dagens utmaningar själva"

"Fadderfamilj, om civilsamhället och flyktingar"

Läs mer om IOP:

Idéburet offentligt partnerskap - vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?

PwC:s och Forums rapport om nuläget för IOP

Allmän information om IOP