Almi får 30 miljoner för att stödja innovationer
08 nov | 2013
Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Nu ger regeringen Almi 30 miljoner kronor för att stödja mindre företags innovationsarbete, enligt en artikel i Riksdag och Departement.

Den 30 oktober presenterade Annie Lööf att regeringen ska göra en ny satsning på svenska inkubatorer. Vinnova får därmed 30 miljoner, utöver sitt grundanslag på 50 miljoner, inför 2014.

- Inkubatorerna utgör ett viktigt verktyg för att skapa en kreativ och dynamisk företagsmiljö. De erbjuder bland annat stöd och rådgivning för kunskapsintensiva och snabbväxande företag i tidiga faser att utveckla affärsidéer och komma ut på internationella marknader. Möjligheten att verka inom en inkubator ökar ofta företagets attraktionskraft för både investeringar och för kundbeställningar, säger Annie Lööf i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Regeringens nya satsning ligger inom ramen för den nationella innovationsstrategin som innebär att man vill stärka innovationskraften i hela det svenska samhället.

Läs Näringsdepartementets pressmeddelande

Läs artikeln i Riksdag och Departement

FORUM KOMMENTERAR
Sveriges handlingsplan för innovation, som tas fram under ledning av Näringsdepartementet, har inget förhållningssätt till social innovation. Det har Forum och andra påpekat många gånger tidigare. Exempelvis i jämförelse med de skrivningar som finns i EU-kommissionens publikationer om innovation som faktor för den inre marknadens utveckling så är det svenska programmet mycket snävare inriktat mot teknisk innovation. Och i EU:s arbete med innovationsfrågor ingår numer sociala innovationer inom civilsamhället, tack vara Forums EU-sakkunnige Ariane Rodert. 

När nu Annie Lööf som näringsminister aviserar nya medel till Almi för att ge stöd till innovation och snabbväxande företag är det tyvärr ytterligare ett tecken på denna snäva syn. Exempelvis genom Tema entreprenörskap och företagande (ett projekt inom Socialfonden i Sverige med aktörer från den statliga sidan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Tillväxtverket men också från idéburna organisationer och sociala företag) vet vi att Almi inte ger stöd till sociala företag och social innovation. 30 nya miljoner till Almi utan tydliga instruktioner från regeringen om att de måste bredda sitt synfält är inte optimalt. Men det ligger tyvärr i linje med de prioriteringar som regeringen också gör när det gäller den nya perioden för strukturfonderna. Civilsamhället göre sig icke besvär är signalen.