Anna Ardin m.fl. "Lyssna på civilsamhället för att stoppa extremismen"
21 jul | 2016
I dag skriver Forums Anna Ardin tillsammans med representanter från Ibn Rushd, Fryshuset och Spiritus Mundi på Aftonbladet debatt om behovet av att inkludera civilsamhället i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Runt om i Europa höjs röster för hårdare tag och mer repressiva åtgärder för att förhindra framtida terrordåd. Men Forum lyfter nu tillsammans med Ibn Rushd, Fryshuset och Spiritus Mundi vikten av förebyggande socialt arbete. Det som verkligen skyddar oss är hög tillit, stark demokrati och framtidstro.

Anna Ardin, projektledare på Forum, menar att civilsamhället har en unik förmåga att stärka just tillit, demokrati och framtidstro.

– Alla är överens om att civilsamhället är en central aktör vad gäller det förebyggande arbetet och att vi har unika förutsättningar för att motverka våld och marginalisering. Men trots det så har vi tidigare ofta glömts bort när det väl skapats policys och delats ut resurser. Det måste förändras.

Att civilsamhället ska bjudas in till närmare samarbete finns det goda förutsättningar för. Hillevi Engström, den nya nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, har sedan hon utsågs betonat civilsamhällets roll i det fortsatta arbetet. Forum vill därför tillsammans med våra samarbetsorganisationer redan nu skicka med tre uppmaningar till den nationella samordnaren:

1) Ingen aktör bör blanda ihop det socialt förebyggande arbetet med det polisiära arbetet att straffa bevisat kriminella.

2) Vi måste alla erkänna och motverka den växande islamofobin i Europa och förstå hur den högerextrema ideologin fungerar som motor för våldsbejakande islamism. Att se på det muslimska civilsamhällets organisationer som inkubatorer för religiöst motiverat våld är kontraproduktivt, då dessa organisationer i själva verket är en del av lösningen.

3) Den nationella samordnaren och andra som just nu utformar strategier mot våldsbejakande extremism bör på allvar involvera civilsamhällets organisationer i policyutformningen. Regeringen behöver inrätta långsiktiga ekonomiska stödformer för civilsamhällets förebyggande arbete – särskilt eftersom forskning visar att långsiktighet i det lokala arbetet är helt avgörande.

För att läsa hela debattartikeln, klicka här.

För att se vårt seminarium från Almedalen om ämnet, klicka här.

För fler kommentarer kontakta:

Anna Ardin
Projektledare Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Mobil: 073-390 70 69

Elin Aronsson
Kommunikatör Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Mobil: 072-2315741

 

Avdelning: Opinionsbliding