Årets Volontärbarometer visar fortsatt starkt engagemang
Foto: Erik Cronberg
28 aug | 2018
Över 8000 personer valde att söka ideella uppdrag via Volontärbyrån under 2017. 92 procent av volontärerna säger att de själva fått ett mer meningsfullt liv. Det visar en ny rapport om det ideella engagemanget som Volontärbyrån har tagit fram.

–Det är otroligt hoppfullt att se hur volontärerna engagerar sig för att tillsammans med andra hitta lösningar på samhällsutmaningar, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Vi hör ju ofta att vi lever i ett allt mer individualiserat samhälle, men årets Volontärbarometer visar att värden som gemenskap, tillit och medmänsklighet är starka drivkrafter för volontärerna. Varannan svensk är ideellt engagerad, vilket är helt fantastiskt – och dessutom positivt för vår demokrati.

Många vill bli volontärer, framförallt för att stödja och hjälpa andra, och för att påverka samhällsutvecklingen. 40 procent av volontärerna via Volontärbyrån är helt nya inom ideellt engagemang, och drygt 50 procent är yngre än 35 år. Volontärerna engagerar sig helst för barn och unga och inom integration och social utsatthet. Dessutom är så många som fyra av tio volontärer engagerade i fler än en organisation. Aktuella samhällsutmaningar reflekteras i engagemanget, där exempelvis #metoo kan vara en bidragande orsak till att fler väljer att engagera sig i frågor som rör kvinnors situation. Även integrationsfrågor engagerar många, och fler nya svenskar vill själva engagera sig ideellt.

- Organisationer inom det civila samhället ställer upp för människor när ingen annan finns där, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Forum är huvudman för Volontärbyrån. Demokrati, tillit och solidaritet är inte självklara värden i ett samhälle. Ett starkt ideellt engagemang spelar en avgörande roll för att bygga upp dem. Därför är det så upplyftande att sprida denna Volontärbarometer som visar prov på att engagemanget verkligen gör skillnad. Nu fortsätter vi stötta det ideella engagemanget. Stötta alla er som aldrig ger er. TACK! avslutar Göran. 

Här hittar du årets Volontärbarometer