Arvoden inom ideella organisationer åter uppe för debatt
27 apr | 2016
När valberedningen för Rädda Barnen den 1 april lade fram sitt förslag till ny styrelse väcktes åter igen en debatt om heltidsarvodering av förtroendevalda i ideella organisationer. Efter kritik har valberedningen nu dragit tillbaka sitt förslag. Forum sammanfattar debatten och kommenterar frågan.

Det var den 15 april som valberedningen, i samband med att handlingarna till Rädda Barnens kommande riksmöte skickades ut, släppte sitt förslag. I förslaget ingick bland annat vilket arvode den föreslagna ordföranden Veronica Palm skulle få. Valberedningens tanke var att den nya ordföranden på heltid skulle kunna fokusera på organisationen.

Inte långt efter valberedningens förslag hade blivit känt kom Expressen ut med nyheten "Miljonregn när Palm tar över Rädda Barnen". Rubriken syftade just på förslaget om arvode till bland annat Veronica Palm, vilket låg på 46 800 kr (561 600 kronor per år), samt resterande styrelses arvoden. Totalt 2,8 miljoner fram till 2018, vilket var anledningen till Expressens rubrik om "miljonregn".

Efter artikeln fick Rädda Barnen ta emot mycket kritik från både givare och medlemmar. 

– Vi har fått väldigt många starka reaktioner både från medlemmar och givare som har reagerat på de höga kostnaderna för arvodena som valberedningen har föreslagit, säger nuvarande ordförande för Rädda Barnen Inger Ashing i en artikel i Expressen.

De personer som involverade i frågan fick också utstå grova påhopp, enligt Rädda Barnens presschef, Simon Frankander som uttalade sig i tidningen Resumé.

Valberedningen valde sedan att den 17 april backa om sitt förslag om arvoden i sin helhet. Något som den nuvarande styrelsen också ställde sig bakom.

–Våra insatser ska leda till att barn varaktigt får det bättre och vårt uppdrag är att bidra till bestående förbättringar i barns liv. Där ska vårt fokus ligga. Vi kan därför inte ställa oss bakom ett förslag om heltidsarvode till ordförande och vice ordförande med de ökade kostnader det innebär för organisationen, vilket vi meddelat valberedningen, säger Inger Ashing i en artikel på Rädda Barnens hemsida.

Forum kommenterar

Erik Wagner, chef för Idealistas förlag och redaktör för tidskriften Kurage, skriver klokt om debatten och menar att det är självklart att ideella organisationer måste kunna ha förtroendevalda med arvoden för att ge dem förutsättningar att bättre utföra sitt uppdrag. Forum håller med. Det finns ingen motsättning att följa sin organisations idé för en mer demokratisk värld och samtidigt ha styrelser med arvoden. Självklart är det viktigt att analysera vilket uppdrag de förtroendevalda har. I det här fallet hade valberedningen inom Rädda Barnen lagt ett förslag om att utöka ordförandes roll till att ännu tydligare kunna lägga fokus på att representera organisationen. Precis som Erik Wagner skriver är det ingen konstig utveckling i större ideella organisationer. Vi måste helt enkelt ha plats för olika typer av organisationer. Bara inom Forum har vi i dag medlemsorganisationer som i sin tur har allt ifrån några tusen till flera miljoner (Svenska Kyrkan) medlemmar. Dessa organisationer kan inte hantera sin styrning på samma sätt. I vissa organisationer finns det stort värde i att markera låga eller inga arvoden medan det i andra måste hanteras på ett annat sätt. Detta är ju helt enkelt en fråga för de enskilda medlemmarna inom organisationen. Och där gjorde Rädda Barnen troligen analysen att deras medlemmar inte hade förtroende för det förslag som valberedningen först lade fram, även om det gick lite väl snabbt i svängarna. Men frågan är inte avgjord förrän medlemmarna har fått säga sitt på deras kommande riksmöte.

I Forums uppdrag att lyfta civilsamhället i den allmänna debatten blir det dock än mer viktigt att understryka att idéburna organisationer per sak inte betyder enbart helt ideella insatser. Vi har ett föreningsliv i Sverige som består av betydligt större andel ideella än anställda (av allt som görs inom civilsamhället utförs 76 procent av ideella och 24 procent av anställda) i jämförelse med övriga Europa. Men det betyder inte att vår sektor saknar behov av personer som på heltid kan fokusera på att utveckla vår verksamhet efter den idé medlemmarna avser. Det måste vi kunna stå upp för.

Läs mer