Ny utredning om långsiktig finansiering - Forum kommenterar
Foto: Joel Ahlgren
07 jun | 2016
Kulturdepartementet har gett generaldirektör Gunnar Larsson i uppdrag att utreda hur statliga bidrag till civilsamhällets organisationer kan göras mer långsiktiga. Detta samtidigt som organisationernas oberoende ska värnas. Välkommet steg i rätt riktning men det återstår att se vilket genomslag utredningen kommer att få, skriver Forum i en kommentar.

Utredningen som kulturdepartementet nu har tillsatt är ett välkommet steg i rätt riktning. Men vi kan också läsa att de kommande förslagen ska vara begränsade till nuvarande system och befintliga anslagsnivåer. Det återstår därför att se vilket genomslag utredningen i slutändan verkligen kan få. Om inte bidragsnivåerna också höjs finns risken att detta inte kommer att påverka civilsamhället i den utsträckning vi önskar.

De senaste åren har nämligen civilsamhällets möjligheter att hitta finansiering i form av fria medel kraftigt försämrats. Skatteavdraget för gåvor till hjälporganisationer har tagits bort, det svenska spelmonopolet urholkats i takt med att utländska spelbolag vunnit mark, och socialstyrelsebidraget ligger i dag kvar på samma nivå som för tio år sedan.

Vi hoppas dock att utredningen kommer att förändra inställningen till att begränsa civilsamhällets bidrag till öronmärkta pengar. En stor del av civilsamhällets organisationer är i dag beroende av finansiering från staten, fonder eller stiftelser, som på förhand öronmärkts för ett visst ändamål. Detta ökar risken att civilsamhället drivs mot en roll som utförare av de sociala tjänster staten önskar oss utföra. Organisationernas långsiktiga visioner om hur samhället kan göras bättre tvingas då stå tillbaka för mindre projekt.

Med öronmärkt finansiering höjs också ofta kraven på återrapportering. Tiden som går åt till att sitta och fylla i komplicerade formulär är tid som organisationerna hellre skulle lägga på sina huvudsakliga verksamheter och långsiktiga mål. Fria medel till civilsamhället skulle däremot tillåta organisationerna att göra egna bedömningar av var pengarna behövs, både på kort och lång sikt.

Forum har länge varit kritisk till denna utveckling och har aktivt arbetat för att möjligheterna till långsiktig finansiering ska bli bättre. Civilsamhällets organisationer bör inte begränsas till rollen som utförare, utan uppmuntras att verka också som röstbärare och innovatörer. Därför är det väldigt positivt att regeringen tydligt tagit ställning för att bevara civilsamhällets oberoende roll inom ramen för denna utredning. Vi ser fram emot att läsa de kommande förslagen som ska presenteras nästa vår.