No More Bricks in the Wall!
05 aug | 2019
Migration handlar om solidaritet – individer och länder som hävdar att vi måste erbjuda människor skydd och stöd när de av olika skäl väljer att lämna sina hemländer. Av det skälet är Forum partner i ett Europeiskt migrationsprojekt där vi driver en kampanj om migration.

I december 2018 undertecknade en majoritet av FN:s medlemsländer - 182 länder.- för första gången FN:s globala överenskommelse om migration. Beslutet handlade om att samarbeta internationellt för att göra migranternas situation lättare, och att skapa ett ramverk för säker, ordnad och regelbunden migration. Läs mer här.

Överenskommelsen är viktig, för migration tar inte slut. Enligt FN finns det idag 258 millioner migranter – 3,4% av världens befolkning. Migrationsverkets prognos är att det under 2019 kommer att vara 23 000 personer som söker asyl i Sverige, och nästa år ökar antalet till 29 000.

Enligt EU:s statistik så är Sverige inte ett av de mer generösa länderna i att ta emot migranter. Eurostat använder ett mått där de ser hur många nya personer ett land tar in, fördelat på 1000 medborgare. Enligt det måttet välkomnar Sverige 14,4 nya personer, vilket är långt från de länder som tar emot flest i Europa. Luxemburg, Island och Cypern ligger på plats 2,3 och 4, medan Malta intar första platser med över 46 nyanlända per 1000 medborgare.

Civilsamhällets kärna är solidaritet – Forums medlemsorganisationer står eniga i att vi måste erbjuda människor skydd och stöd när de av olika skäl väljer att lämna sina hemländer. Därför är Forum partner i det Europeiska migrationsprojektet Snapshots from the borders där vi driver kampanjen No More Bricks in the Wall. Världen behöver mer samarbete och medmänsklighet, inte fler murar..

Här hittar du Facebook-kampanjen.