Brottsofferjouren: ”IOP har bidragit till en jätteviktig utveckling”
Eva Larsson, Generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige. Foto: Jessica Larsson Eva Larsson, Generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige. Foto: Jessica Larsson
20 jan | 2017
Spridning av Idéburet offentligt partnerskap och stödverksamhet till unga brottsoffer, vittnen och anhöriga. Dessa är några av frågorna som Brottsofferjouren kommer att arbeta med under 2017. Det berättar Eva Larsson, generalsekreterare på Brottsofferjouren Sverige, en av Forums medlemsorganisationer.

Vad har ni för verksamheter på gång?

─ Nu inför 2017 sitter vi på fantastiska möjligheter till att förstärka och utveckla våra verksamheter. Förra året fick vi nämligen en ordentlig ökning i vårt bidrag. Därför kommer vi att kunna förbättra vår stödverksamhet till brottsoffer, vittnen och anhöriga genom satsningar på olika prioriterade områden. Vårt arbete med barn och unga, kränkningar, våld och hot på nätet, våld i nära relationer, och hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare förstärkning sker på vår telefonstödcentral där vi just nu rekryterar nya språkvolontärer. I nuläget har vi möjlighet att ge stöd på drygt tjugo olika språk och efterfrågan bara ökar.

Vad ser ni som den största samhällsutmaningen just nu?

─ För vår del är det polisens arbete och polisorganisationen. Polisen har skyldighet att informera brottsoffer om möjligheten till stöd och hänvisa vidare till Brottsofferjouren. Det måste polisen bli mycket bättre på. Sedan polisen gjordes om till en enda myndighet i början av 2015 har deras organisation varit kaos. Därför har inte våra frågor blivit prioriterade vilket ledde till att vår förmedling därifrån minskade med 22 procent  under 2015, och jag tror inte att det har skett mycket förändring i år. Därför är det ännu viktigare att vi blir mer välkända så att förmedling inte bara går genom polisen, utan att människor tar en direkt kontakt med organisationen om man blir utsatt för ett brott.

Hur anser ni att förutsättningarna för det idéburna/ideella arbetet skulle kunna förbättras?

─ Den allra viktigaste frågan är långsiktig finansiering. Ettårsbidragen fungerar inte. En annan fråga som vi ser som viktig är den fortsatta spridningen av Idéburet offentligt partnerskap (IOP). För de lokala brottsofferjourerna så har IOP bidragit till en jätteviktig utveckling. Under flera år har de lokala brottsofferjourerna kämpat för att skapa samverkan med kommunerna och genom IOP har dörrarna plötsligt börjat öppnas. Vi skulle också vilja se en Överenskommelse inom justitieområdet mellan rättsväsendet och idéburna organisationer.

 

Läs mer

Läs mer om Idéburet offentligt partnerskap här.

Brottsofferjourens hemsida hittar du här.