Civilsamhälle, migration och Europas utmaningar
25 sep | 2019
I början av september var Forum på besök i vackra Budapest, Ungern, för att lära mer om civilsamhällets arbete, migration och integration och landets syn på Europas utmaningar.

Under några varma septemberdagar i Budapest, fick vi möjlighet att lära oss mer, och prata med olika aktörer i Ungern. Vi fick möta: 

  • Cromo Foundation, som är en stiftelse som arbetar med samverkansfrågor mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer för att stärka deltagande, aktivt och demokratiskt samhälle. 
  • Aurora civil hub, som i princip kan liknas vid ett föreningsråd som erbjuder stöd för olika föreningar och civilsamhällesaktörer. 
  • Subjective Values Foundation - en civilsamhällesaktör som syftar till att stödja en aktiv dialog mellan kulturer för att skapa ett hållbart samhälle och främja europeiska ideal i Ungern
  • Ett möte med olika aktörer inom migration - politik, volontärer etc. 

Vad fick vi lära oss då?

Civilsamhället i Ungern verkar framför allt räkna sin historia tillbaka till 50-talet - med vissa undantag inom kyrkorna. Idag finns det ca 65 000 organisationer i landet, med många olika organisationsformer och samverkan med andra aktörer. På många sätt lever civilsamhället i Ungern en mer utmanande tillvaro än den vi kan se i Sverige - kontrollen, försök till styrning och hot är mer förekommande än det vi ser. Forums analys är att den omfattande politiska förändring som präglat landet under de senaste 10 åren haft genomgripande konsekvenser för civilsamhällets organisationer.   

Men det finns också system som kan vara intressanta att titta närmare på ur principiell synvinkel - som 1%-lagen. Enligt denna lag ges skattebetalare möjlighet att bestämma om man vill ge en frivilligorganisation 1% av sina skatter. Förutsättningen i Ungern är emellertid att staten bedömer att organisationen är enastående i sin aktivitet.

Länken mellan organisationer - framför allt på lokalplanet - och politik verkar vara mycket större än här. Flera exempel nämndes när lokala organisationer går in och arbetar för och stödjer fristående politiker i kommande val. Det händer därtill att organisationer själva nominerar sina egna kandidater i valen.   

Frågan om migration var naturligtvis också uppe och alla parter verkade säga att man inte möter vare sig utmaningar eller möjligheter på området. Dels för att mottagandet är begränsat och dels för att de som kommer transporteras vidare till andra gränser. Dessutom tycks intresset för att komma till och stanna i Ungern vara ganska litet. En utveckling som riskerar bli mycket komplicerad eftersom landet har en åldrande och minskande befolkning, vilket flera aktörer påpekade.