Skriver du uppsats om det civila samhället?
Jelena Jovanović och Erica Åberg fick Civilsamhällesstipendiet 2014/2015 för uppsatsen "Caught between two worlds" Foto: Elin Aronsson
01 apr | 2016
Är du i farten med att skriva uppsats om det civila samhället? Sök vårt stipendium!

Uppsatsen bör vara på kandidat-, magister- eller masternivå och behandla någon aspekt av det civila samhällets roll i det svenska samhällsbygget, samt bidra till ökad kunskap och stimulerad debatt inom området. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet vid sidan om samhällsrelevans och originalitet. Stipendiet omfattar 10 000 kr samt tryck av uppsatsen.

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna – riksorganisation för idéburen vård och omsorg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA.

En vetenskaplig jury, fristående från de tre organisationerna, utser pristagare samt tar ställning till eventuella hedersomnämnanden. Pristagaren erhåller sitt pris i samband med Civilsamhällesgalan i november 2016.

Med civila samhället avses : ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”.

Ansökan
Skicka din uppsats (eller dina frågor) till sebastian.laser@famna.org senast den 23 juni 2016.