Några höjdpunkter från Forum 2018
18 dec | 2018
En årshälsning om något som är särskilt minnesvärt för oss och en önskan om skön långhelg och gott nytt år!

Det finns många skäl att minnas 2018, men kanske särskilt minnesvärt vill vi på Forum tro att vikten av att alla att står upp för våra demokratiska värderingar är. Hur kommer vi att minnas 2018 egentligen - ur civilsamhällets synvinkel? Rasande bränder, frivillighet, demokratikriterier, asylmottagande och segregation är alla begrepp som fångar något väsentligt i sektorn 2018. Därtill finns det många, många andra händelser och fenomen som tagit plats under året och som präglar minnet hos var och en av oss.

Men för oss på Forum finns det en sak som blivit allt tydligare och allt svårare under året. Något som handlar om vår historia men också om vår framtid. Något som vi tror kommer att bli allt viktigare för oss alla. Civilkurage. 

Civilkurage är att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk. Det är förmågan att stå för sina värderingar även när man möter öppet motstånd från omgivningen. Civilkurage handlar ofta om att en person blir en väckarklocka om missförhållanden, och det kan leda till att personen blir satt i farliga situationer som leder till olika sanktioner och risker.

Under 2018 var det en svensk 15-åring som fick bli internationell symbol för just det ordet - Greta Thunberg. Med sin skolstrejk för klimatet utanför Sveriges Riksdag blev hon en synlig påminnelse om att unga människor inte vill vänta längre – att deras framtid ligger i vuxenvärldens händer. Med en aktion som spred sig över världen ville de visa sitt civilkurage - sin vilja att stå för sin mening och sina värderingar även när man möter motstånd från omgivningen. Se mer här

Under 2018 fick vi samtidigt ovedersägliga bevis för att individer inom det civila samhället över hela världen möter ett allt hårdare klimat. Människors fri- och rättigheter är utsatta för hårt tryck, som kan leda till allt från fängelsestraff till död. Och ändå står de där, står för sin åsikt och vägrar ge sig, även när det innebär att de personligen hamnar i farliga situationer. Se mer här.

Under 2018, faktiskt den 17 december, så fick startskottet för att fira att demokratin i Sverige firar 100 år. De närmaste åren ska detta firas på olika sätt (se mer på Riksdagens hemsida). Men allmän rösträtt var också ett resultat av civilkurage - modet att stå för sin åsikt för enskilda personer - inte minst kvinnorna - trots den personliga risk det kunde innebära, och det öppna motstånd man kunde möta. En nyckel var den gemensamma organiseringen. Genom att att organisera sig för att på det sättet stärka varandra kunde man åstadkomma en av 1900-talets i särklass viktigaste samhällsförändringar (se mer här). Det var viktigt då och det är lika viktigt idag.

Så när vi nu närmar oss 2018 års slut, och ser fram emot lite ledigheter, så vill vi från Forums sida passa på att tacka för ert civilkurage, för alla samtal, samarbeten, ifrågasättanden och glada tillrop! Vi ser fram emot att möta ett nytt år med er, och hoppas att 2019 ska bli ett år som går i civilkuragets tecken. 

Gott slut önskar vi er!

 

Avdelning: Opinionsbliding