Civilsamhället bidrar med miljardproduktion varje år
13 dec | 2017
Under 2015 var det civila samhällets totala produktion 226 miljarder kronor. Det betyder att vi bidrog till Sveriges BNP med 3,1 procent. Det visar SCB i en ny rapport som de släppte den 11 december.

SCB rapporterar att det 2015 fanns 244 000 organisationer inom det civila samhället, och att 93 000 av dem var ekonomiskt aktiva. De allra flesta av dessa - 63 procent - hade den juridiska formen ideell förening. 

Enligt rapporten fanns det 2015 187 000 personer förvärvsarbetade inom det civila samhället, och dessa utgör 4 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i landet. 59 procent av de som arbetar i denna sektor är kvinnor vilket är mycket högre än för den totala arbetskraften i landet. 37 procent av alla förvärvsarbetande i det civila samhället arbetar inom de ideella föreningarna. 

– Det är bra att SCB fortsätter att följa och undersöka vår sektor, säger Göran Pettersson Forums generalsekreterare. Om vi ska kunna skapa bra förutsättningar för utveckling, behöver vi ha bra offentliga underlag för hur sektorn ser ut.

Läs mer

Ta del av hela rapporten här

 

 

 

Avdelning: Verksamheter