Civilsamhället har verktygen för att stärka demokratin
11 jun | 2020
Idag släpper Forum stödet "Demokrati i ögonhöjd", ett led i att ge föreningsledare verktyg att kunna bemöta antidemokratiska uttryck, stärka organisationers demokratiska kultur och hantera hot och hat.

Forum har under året arbetet tillsammans med ett antal partnerorganisationer i syfte att vidareutveckla vårt stöd till föreningar i det tidiga socialt förebyggande arbetet mot våldsam extremism. Bland annat har vi gjort det genom att ta fram skriften "Demokrati i ögonhöjd: Stöd till föreningsledare att kunna bemöta antidemokratiska uttryck, stärka organisationernas demokratiska kultur och hot och hat" som släpps idag. Stödet samlar en rad matnyttiga perspektiv och resurser på frågan som passar till dig som är exempelvis förtroendevald, ideellt aktiv eller anställd på en idéburen organisation.  

Ur förordet till materialet

 

Behovet av insatser som stärker och bygger demokratin i Sverige och motverkar extrema rörelsers propaganda och rekrytering är större än någonsin. Antidemokratiska budskap sprids på nätet, i skolkorridorer, på våra arbetsplatser och i
civilsamhället. Forums medlemsorganisationer vittnar om allt högre frekvenser av hot och hat mot volontärer, förtroendevalda och engagerade, på nätet såväl som i det fysiska livet.

Forum har under en längre tid fungerat som en mötesplats för civilsamhällets organisationer i arbetet för ökad tillit och demokrati i Sverige. I detta arbete har vi fokuserat på hur det civila samhällets organisationer kan förebygga mot polariserande och antidemokratiska budskap, samt betydelsen av det tidigt socialt förebyggande arbetets roll. Det finns ett tydligt ökat behov av konstruktiva metoder och resurser för att möta ungdomar, unga vuxna och vuxna som uttrycker antidemokratiska eller våldsbejakande åsikter, och att göra detta på ett systematiskt och effektivt sätt.

Samtidigt som problemet ökar, finns det också föreningar och organisationer som har utvecklat arbetssätt och perspektiv som varit framgångsrika för att hantera antidemokratiskt beteende. Dessa vill vi och de medverkande organisationerna sprida till fler, och därför innehåller det här stödet viktiga verktyg och strategier för ledare och förtroendevalda i föreningslivet i att bemöta och hantera individer i som uppvisar antidemokratiska beteenden eller åsikter. Organisationerna med spjutspetskompetens som delar med sig av sina erfarenheter i stödmaterialet är bland annat Rädda Barnen, En annan sida av Sverige, Flamman Ungdomarnas hus, Studieförbundet Ibn Rushd och Agera Värmland.

Vår förhoppning är att detta material ska bidra till att du känner dig tryggare i din roll samtidigt som du får kunskap om vart du kan vända dig för ökat stöd.

- Patrik Schröder, ordförande, Forum - idéburna organisationer med social inriktning 

 

Nedladdningslänk

 

Klicka här för att ladda ned.