Civilsamhället i Europa: Paneldebatt 9 maj med toppkandidater till EU-parlamentet
24 apr | 2019
Snart går folken i EU:s medlemsstater till val. 26:e maj väljs vilka partier som ska få majoritet i parlamentet och vilka kandidater som får förtroendet att bli ledamöter. Snart sagt inga frågor i medlemsländerna står utan Europeisk påverkan. Det gäller sociala frågor även om de inte formellt är EU-kompetens. Vilken väg vill svenska partier gå? Vad betyder det för civilsamhällets organisationer?

Utrymmet för både media och civilsamhälle krymps i många av världens länder visar flera studier. Det är ingen slump. Båda dessa sfärer i samhället förstärker demokratin och försvårar maktmissbruk. I flera av EU:s medlemsstater har lagar skapats som gör det svårare för civilsamhällets organisationer att verka. Vad tänker partierna i Sverige och deras kandidater göra? Finns det förslag kring hur EU kan agera?

Migrationsfrågan hotar att splittra Europeiska Unionen och den angår många idéburna organisationer både som en rättighetsfråga och som en praktisk verklighet. Enskilda volontärer men också många organisationer i civilsamhället arbetar dagligen med mottagande av asylsökande på olika sätt. Vad är partiernas vision om migrationspolitiken i EU och hur vill kandidaterna arbeta för den?
 
Sverige har avsevärt mindre välfärd som skapas i idéburna organisationer än vad som gäller i andra länder i EU. Vad tänker partierna och kandidaterna om detta?
 
I Göteborg i november 2017 antog EU:s medlemsstater den sociala pelaren, som stadfäster tjugo principer både på arbetsmarknadsområdet men också gällande sociala rättigheter. Vad tänker partierna om detta? Är sociala pelaren en onödig tvångströja som dessutom kan bli överstatlig eller är den ett uttryck för Europeisk solidaritet?
 
På Europadagen, 9:e maj kl. 13.30-15.30, arrangerar Forum och Famna en paneldebatt i Norra Latin i Stockholm med: Alice Bah Kuhnke (MP),  Carina Ohlsson (S), Said Abdu (L), Yusuf Aydin (KD), Jaime Gomez (FI).
 
Platserna är fullbokade. Se panelsamtalet på webben: KLICKA HÄR FÖR ATT TA DIG TILL LIVESÄNDNINGEN.