Debatt: Sluta slå mot organisering på religiös grund
29 aug | 2018
​Ett starkt civilsamhälle är garanten för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Beslutsfattare och myndigheter måste därför säkerställa en rättssäker behandling av hela civilsamhället – och sluta slå mot religion som värdegrund. Det skriver Forum – idéburna organisationer med social inriktning och tio andra organisationer på DN Debatt i dag.

– Vi är djupt bekymrade över en utveckling där myndigheter och beslutsfattare lokalt och nationellt agerar som om civilsamhället utgör ett hot, när vi i själva verket utgör en del av lösningen på samhällets utmaningar. Särskilt alarmerande är utvecklingen när det kommer till organisationer som vilar på en religiös grund, säger Patrik Schröder, Forums ordförande.

Ett starkt civilsamhälle har historiskt varit en garant för ett välfungerande, demokratiskt och inkluderande samhälle. Men just nu är civilsamhället, inte minst det som på olika sätt vilar på religiös grund, en tydlig måltavla i en allt mer hätsk och okunnig debatt. Att urskillningslöst slå mot religion som värdegrund är inte ett sätt att ta tag i problemen med antidemokratisk och våldsam organisering. Snarare hotar det hela civilsamhället och riskerar att skada just det man säger sig vilja uppnå (ur debattartikeln).

De elva nationella organisationerna i debattartikeln oroas av att beslutsfattare och debattörer, men också myndigheter, använder slarviga och direkt felaktiga beskrivningar av civilsamhället. Ett exempel är Göteborgs stads hantering av en kristen scoutorganisation, som med hänvisning till organisationens konfessionella budskap ifrågasatte dess rätt att få bidrag. Stockholms läns landstings beslut om en översyn av föreningsbidrag, med intentionen att från 2020 helt stoppa medel till religiöst kopplade ungdomsorganisationer, är ett annat.

– Vi ser en offentlighet som i allt större utsträckning tycks göra bedömningen att religion i sig utgör en problematisk bevekelsegrund, och att religionsfriheten innebär frihet från men inte till religion. Det är en farlig utveckling. Civilsamhället är arenan för människor att organisera sig demokratiskt i enlighet med sin övertygelse, fortsätter Patrik Schröder.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

För fler kommentarer kontakta:

Patrik Schröder, Ordförande
073 355 34 96

Göran Pettersson, Generalsekreterare
070-996 54 25

Foto: Joel Ahlgren