Civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder på coronakrisen
27 apr | 2020
Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar att bli förödande. När givandet minskar, second hand-försäljningen rasar och verksamhet tvingas ställas in kan civilsamhället förlora 1,1 miljarder kronor under 2020, visar en ny rapport som Forum tagit fram tillsammans med Famna och Giva Sverige.

Runt om i landet sker nu en enorm mobilisering från civilsamhället för att hjälpa de människor som drabbas av coronakrisen. Det sociala arbetet skalas upp. Tiotusentals frivilliga engageras för en historisk hjälpinsats. Idéburna vårdgivare ställer om för att bistå den ansträngda sjukvården.

Samtidigt riskerar de ekonomiska konsekvenserna att bli förödande. Givandet minskar. Second hand-försäljningen rasar. Lägerverksamhet ställs in och med den försvinner bidrag. Ideella aktörer inom vård och omsorg tappar intäkter ordinarie verksamhet ställs in till följd av fokus på covid19-vård.

Över hela landet varnar organisationer för konsekvenserna. Utsatta människor kan lämnas ensamma. Klyftor vidgas. På kort sikt riskeras många aktiviteter för att bekämpa virusets spridning, som härbärgen för hemlösa eller utdelning av matkassar. På längre sikt riskeras hela verksamhetsområden.

-I kristid behövs civilsamhället mer än någonsin. Vi behöver kunna stå starka för att fånga upp människor som faller. Våra ekonomiska förutsättningar kommer att vara helt avgörande för att stötta människor i utsatthet, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

-Civilsamhället behöver ett ekonomiskt stödpaket akut för att kunna bidra i kampen mot coronaviruset med full kraft, och för att trygga verksamheter på sikt. Ett sådant paket behöver uppgå till minst 1,1 miljarder kronor, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

-Idéburna välfärdsaktörer ställer om sin verksamhet för att bistå i den ansträngda sjukvården, men får i dagsläget inte ta del av de statliga satsningar på vården som gjorts. De idéburna bär en viktig del av bördan och måste kompenseras proportionerligt, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

Ladda ner rapporten här.