Civilsamhället måste inkluderas när långsiktig pandemilag ska utredas
09 dec | 2020
Regeringen har idag aviserat att de avser skärpa sin verktygslåda med en ny, tillfällig pandemilag, i kampen mot coronaviruset. Forum anser att det är bra att lagen är tillfällig och att en långsiktigt lagstiftning ska utredas. En process civilsamhället måste inkluderas i.

Regeringen remitterar idag ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel handla om begränsning av antalet besökare, öppettider eller som yttersta åtgärd nedstängning av vissa verksamheter. Därtill uppdaterar Folkhälsomyndigheten sina allmänna råd för föreningar i nya föreskrifter vilka träder i kraft den 14 december och löper till och med 14 juni. 

Viktigt med långsiktighet

För Forum är hanteringen av pandemin central och genomgripande politiska åtgärder har varit, och är, motiverade ur ett folkhälsoperspektiv. Samtidigt är det viktigt att regeringen är fullt införstådda med på vilka sätt denna typ av åtgärder påverkar vårt samhälle och vår demokrati. Det är därför bra att exempelvis beslut om nedstängning och tillträde till allmän plats underställs riksdagen. 

Mot bakgrund av detta välkomnar också Forums ordförande Patrik Schröder att regeringen aviserat att det är fen tillfällig lagstiftning, och att man avser att tillsätta en utredning som ska se över hur regelverket kan se ut under en eventuell framtida pandemi.

"Långsiktighet är nyckeln i all krisberedskap och synnerligen viktigt när det kommer till så pass omfattande restriktioner som här. Från civilsamhällets sida förutsätter vi att vi görs delaktiga i utformningen av detta regelverk eftersom våra organisationer och verksamheter blir mycket hårt drabbade samtidigt som vi utgör en vital del av demokratin och välfärden.", säger Patrik Schröder.  

Läs Regeringens förslag här.

Läs Folkhälsomyndighetens förslag här.