Civilsamhället oumbärligt i migrationsarbetet visar ny rapport
19 dec | 2019
Ett allt mer åtstramat flyktingmottagande, farligare flyktvägar och ett civilsamhälle som gör oumbärliga insatser. Det menar 14 europeiska länder kännetecknar Europas flyktingmottagande de senaste åren. Ländernas gemensamma erfarenheter kring migration och asyl presenteras i en ny rapport.

År 2015 visade UNHCR att över 1 miljon människor hade nått Europa över Medelhavet. Vad innebär det här för Europas länder, och hur hanterar de utmaningarna? Rapporten pekar bland annat på att det över hela Europa märks en allt mer åtstramad flyktingpolitik. Detta har fått till följd att flyktvägarna blivit farligare och antalet illegala flyktingar har ökat. Som en konsekvens av den allt hårdare kontrollen rapporterar flera länder runt Medelhavet exempelvis att de ser allt fler "spöklandningar", det vill säga grupper av flyktingar som landar på stränderna under nätterna, för att snabbt försvinna obemärkt. För Sveriges del visar rapporten att Sverige inte skulle kunna hantera utmaningarna utan det massiva stöd som civilsamhället ger. Detta gäller även för övriga länder i Europa, där engagerade människor och civilsamhällets organisationer gör ovärderliga insatser för människor på flykt. 

Dialog och samverkan mellan europeiska länder kring asyl och migration, en större samsyn och enighet kring den europeiska migrationspolitiken och stöd till civilsamhällesorganisationer och kommuner i integrationsarbetet. Det är ländernas rekommendationer för det fortsatta arbetet kring dessa frågor. 

-Det är mycket tydligt att Sverige och de andra europeiska länderna inte skulle kunna hantera utmaningarna med migration utan det massiva stöd som civilsamhället ger. Nu behöver vi framåt hitta lagliga och humana sätt att hantera migrationen och verka för politiska lösningar, säger Heidi Sandberg, projektledare.

Rapporten har tagits fram inom det europeiska projektet Snapshots from the Borders. Här hittar du rapporten.