Civilsamhället reagerar på presidentvalet i USA
Fibonacci Blue/flickr Fibonacci Blue/flickr
16 nov | 2016

Forum kommenterar: Civilsamhällets demokratiska utrymme krymper på global skala, vilket bland annat en ny rapport från organisationen CIVICUS visar. Samtidigt kan vi se att de värderingar som många organisationer inom civilsamhället står för, mänskliga rättigheter, öppenhet och mångfald, allt mer ifrågasätts. Det blev nu extra tydligt i och med att Donald Trump valdes till ny amerikansk president. Trump har uttryckt både sexistiska, islamofobiska och rasistiska åsikter och Forum ser med stor oro på valutgången i USA. I dessa tider är det viktigt att komma ihåg och värna om det faktum att Sverige är ett av få länder som fortfarande har ett öppet samhällsklimat för civilsamhällets organisering.

Många civilsamhällesorganisationer och de värderingar och intressen som de företräder kommer att påverkas av valutgången och det nya samhällsklimat som det för med sig. Det står därför klart att civilsamhällesorganisationer har ett mycket viktigt fortsatt arbete att göra, både i USA men också globalt och inte minst här i Sverige. För att detta ska vara möjligt kommer det att vara avgörande att fortsätta värna det demokratiska civilsamhällets värdegrund men också vår självständighet och våra förutsättningar att verka. Detta kommer Forum att fortsätta fokusera på. Bland annat genom att vi nu gör extra satsningar för att samordna och samla idéburna organisationer som arbetar för en mer human flyktingpolitik.

Forum är inte ensamma om att i civilsamhället göra en oroväckande men nödvändig framtidsanalys av valutgången. RFSU, Individuell Människohjälp och Roks finns bland de civilsamhällesorganisationer som har uttalat sig.

– Det är svårbedömt vad Trump verkligen vill genomföra, men vi ser med oro på hur aborträtten och hbt-personers rättigheter kan komma att påverkas, både i USA och globalt, skriver Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, i ett pressmeddelande. RFSU påpekar att abortfrågan är kontroversiell i USA och under valrörelsen hotade Trump med att personer som genomgår en abort ska straffas. Dessutom har han valt en mycket konservativ vicepresident, Mike Pence, som arbetat aktivt mot abort och hbt-rättigheter.

Zozan Inci, orförande Roks, säger till Forum att valutgången inte bara berör amerikanska kvinnor. –Det känns som att vi går tillbaka i tiden när en av nu världens mäktigaste personer går ut och uttrycker sig att vi bör ta bort aborträtten. Det vi är mest oroliga över är att det finns en ledig plats i högsta domstolen, och risken är stor att Trump kommer att fylla den med en domare som är abortmotståndare, säger Zozan Inci. Hon pekar också på hans problematiska kvinnosyn generellt. – Trump objektifierar kvinnor inför omvärlden, skickar signaler om mäns syn på kvinnors kroppar. Det här är problematiskt eftersom USA:s president besitter en enorm påverkansmakt, framförallt på Europa.

Individuell Människohjälps generalsekreterare Ann Svensén, menar att valresultatet i USA är en påminnelse om att de värderingar som vi gärna förknippar med demokrati – öppenhet, tolerans och mångfald – inte kan tas för givet. – Vi känner en stor oro för de som främst drabbas av en främlingsfientlig och populistisk kantring. En oro för situationen för minoriteter och invandrare, för jämställdheten, för klimatet och för vår förmåga att ta oss an de brådskande globala utmaningarna. Det gör att civilsamhällets roll känns nu viktigare än någonsin, skriver hon i en artikel på IM:s hemsida.

Göran Petterson, generalsekreterare Forum