Civilsamhället tar stort ansvar för en mänsklig migration!
04 okt | 2019
Ett större gemensamt europeiskt ansvar och att bevara medmänskligheten och engagemanget för människor på flykt. Det var nyckelbudskapen när fler än 125 deltagare från civilsamhället, politiker från de flesta riksdagspartier, representanter från kommuner och regioner samlades i Stockholm för en eftermiddag om migrationspolitik.

Evenemanget ägde rum den 3 oktober, på dagen sex år sedan 368 människor på flykt miste livet utanför Lampedusas kust. Nu föreslås dagen bli en europeisk minnesdag för välkomnande av migranter. Det har aktörer över hela Europa börjat arbeta för, och den 3 oktober genomfördes arrangemang i 30 huvudstäder i Europa.

Den svenska migrationspolitiken vill ta ansvar för och skapa ett mottagande som fungerar bättre för både migranter och det mottagande landet. Det var företrädarna från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna som deltog i eftermiddagens politiska samtal eniga om. Samtidigt var de också tydliga med att partipolitiken behöver inspel från civilsamhället i dessa frågor. Ett annat viktigt medskick under dagen var att partipolitiken behöver lyssna in och involvera civilsamhället i regeringens migrationspolitiska kommitté.

-Civilsamhällets roll och bidrag till en human migration är otroligt viktigt, säger Heidi Sandberg, politiskt sakkunnig på Forum och projektledare för evenemanget. Politikerna lyfte fram detta värde, men lyfte också fram att vi civilsamhällsorganisationer måste vara mer närvarande, mer ifrågasättande och än mer tydliga kring frågorna för att kunna påverka på allvar.

Flera av politikerna lyfte fram att civilsamhällets kunskaper och förslag till lösningar kring migration, behöver komma in i samtalen på både nationell och europeisk nivå - rakt in i förhandlingarna. Visionen att vi gemensamt måste skapa ett Sverige som faktiskt blir ett hem för de som vistas i landet, och inte bara en förvaringsplats, var mycket tydlig. Civilsamhällesorganisationerna behöver bli tydligare på att berätta vad vi åstadkommer och bidrar till, och politikerna lyfte detta som ett sätt för dem att lättare kunna motivera satsningar på civilsamhället.

-Att prioritera satsningar på civilsamhället är ofta svårt för politiken, för att det är svårare att i förväg säga vad man får ut av satsningen, Säger Heidi Sandberg. Samtidigt är det tydligt att politiker över hela linjen vill lyfta fram och möjliggöra just det. De var tydliga med att det var viktigt att civilsamhället själva måste definiera vad som ska göras och hur, och inte bara göra saker på uppdrag av politiken.