Danmark: Förtidspensionerades ideella engagemang kan begränsas
Foto: Joel Ahlgren Foto: Joel Ahlgren
04 apr | 2017
Danmark beslutar snart om begränsning av antalet timmar som förtidspensionerade och personer med arbetslöshetsersättning får engagera sig ideellt för att erhålla statligt stöd. Det danska Frivilligrådet menar att människor borde kunna engagera sig ideellt till den grad de kan och vill. Frivillgrådets hållning ligger i linje med Forums arbete i Sverige om att ens ideella engagemang inte ska påverka sjukpenningen.

Danmark beslutar snart om begränsning av antalet timmar som förtidspensionerade och personer med arbetslöshetsersättning får engagera sig ideellt för att erhålla statligt stöd. Det skriver det danska online-magasinet NetAvisen om den 21 mars. 

För två år sedan beslutade Danmarks parlament om att höja antalet timmar som denna grupp får engagera sig ideellt - från fyra till maximalt 15 timmar i veckan. Beslutet var dock bara giltigt i två år och systemet med 15 timmar upphörde att gälla den 20 mars. I väntan på ett nytt beslut från regeringen måste arbetslösa eller förtidspensionerade rätta sig efter den ursprungliga fyratimmars-regeln om frivilligt engagemang.

Människor borde kunna engagera sig ideellt till den grad de kan, önskar och har lust till, anser det danska Frivilligrådets styrelseordförande, Vibe Klarup. Frivilligrådet vill ha ett klargörande på området så snart som möjligt.

– Regeln om att man får engagera sig max fyra timmar i veckan gör att frivilliga blir osäkra på om de gör något fel, säger Klarup till NetAvisen. 

Den danske Arbetsmarknadsministern Troels Lund Poulsen (V) sa i ett pressmeddelande att det frivilliga engagemanget gynnar den sociala sammanhållningen, och att reglerna på området därför ska understödja och inte motverka ideellt engagemang. Men de nya reglerna på området är ännu inte färdiga.

– Ideellt engagemang är inte bara ett sätt att hålla människor sysselsatta. Om man står utan arbete eller är förtidspensionerad så kan ideellt engagemang ha en rad andra fördelar. Det är ett bra sätt att komma i kontakt med andra människor på och bygga nätverk. Det kan också förebygga ensamhet och hjälpa en att som arbetslös eller förtidspensionerad hålla sina kompetenser vid liv, säger Vibe Klarup från Frivilligrådet.

Den danska regeringen ska komma med ett förslag till de nya reglerna på frivilligområdet någon gång under april månad.

Forum kommenterar

Frivilligrådets hållning att personer med arbetslöshetsersättning och förtidspensionerade ska få engagera sig ideellt utan att det påverkar ens statliga stöd ligger i linje med Forums arbete i Sverige om att ens ideella engagemang inte ska påverka sjukpenningen. Här i Sverige händer det att personer får avslag på sin sjukpenning för att de har engagerat sig ideellt.  Därför vill vi förstärka Försäkringskassans kunskap om rätten att engagera sig ideellt utan påverkan på sin sjukpenning. I det danska fallet hoppas vi likt Frivilligrådet att människor ska ha lov att engagera sig till den grad de vill och kan trots att de erhåller statligt stöd, då detta ger ett mervärde både till individen och samhället.

I både Sverige och Danmark är det viktigt att politiken och statliga institutioner ökar sin kunskap om civilsamhällets särart och slutar att behandla ideella organisationer som företag.