Danmark: Misstanke om förskingring har lett till administrativ konflikt
22 okt | 2018
En misstanke om förskingring har i Danmark lett till konflikter om den administrativa utbetalningen av bidragsmedel. God samverkan och vilja att lyssna till varandra verkar lösa den infekterade konflikten.

I Danmark har två olika fall med bidrag från danska Socialstyrelsen påverkat samarbetet mellan myndigheten och lokala kommuner och civilsamhällets organisationer.

  • I början av oktober uppdagades att Socialstyrelsens bidragsfördelning under ett stort antal år varit utsatt för mångårigt missbruk från en kvinnlig medarbetare. Det handlar om förskingring av belopp på runt 111 miljoner kronor som försnillats under perioden 2002-2018. Det hela har polisanmälts. Läs mer här
  • Några dagar efter det första fallet uppdagades det att den fanns icke-regelmässiga skillnader i bidragsmottagandet hos 3 föreningar som gemensamt mottagit strax över 4 miljoner kronor. Trots förnyade kontakter från myndigheten kunde föreningarna inte lämna rimliga besked kring bidragen, och därför har Socialstyrelsen valt att polisanmäla de tre föreningarna. Denna händelse är frikopplad från det mångåriga missbruket ovan. Läs mer här.
  • Socialstyrelsen fryser därefter alla utbetalningar och begär att alla bidragsmottagare (kommuner och föreningar) ska inkomma med nya uppgifter för att utbetalningarna ska kunna återupptas. Läs mer här.
  • Frivilligrådet - ett statligt råd med valda representanter från civilsamhället - har kommenterat saken och tydliggjort att den frysning av medel som Socialstyrelsen gjort, påverkar föreningarna mycket negativt. Frivilligrådets ordförande betonar att detta kan förorsaka stora problem för små föreningar, och att det dessutom är ett betungande system. Läs mer här.
  • Efter protesterna väljer Socialstyrelsen att ändra på reglerna. De väljer att löpande börja utbetala medlen till alla aktörer som inkommit med rätt information. Läs mer här. 

FORUM KOMMENTERAR

Det är glädjande att Danmarks Socialstyrelse lyssnar på kommentar och besked från civilsamhället, säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson. Det vore olyckligt för hela det danska samhället om många aktörer skulle påverkas onödigt negativt av det som hänt. Samtidigt ska vi alla - både kommuner och organisationer - vara medvetna om att vårt arbete vilar på tillit. Saker kan hända och individer handla fel, men samarbete bygger på att alla gör sitt bästa för att göra det de utlovat. Jag är glad att den danska Socialstyrelsen verkar angelägna att främja det, avslutar Göran.