Dansk festival kräver deposition av volontärer
13 mar | 2018
En dansk musikfestival - Northside Festivals i Århus - har infört regler där volontärer måste lägga en depositionsavgift när de ansluter sig, de kan dessutom avkrävas en sanktionsavgift på flera tusen kronor. Detta är mycket problematiskt för synen på vad ideellt engagemang är menar Forum i en kommentar.

Forum anser att Northside Festivals beslut om deposition och straffsanktion visar på ett förhållningssätt där arrangören praktiskt ser på volontärerna som sina anställda och där en effekt av besluten kan bli att människor med mindre ekonomiska ramar kanske drar sig undan från det ideella engagemanget.

Vi inser att det säkert kan uppkomma problem med volontärer som inte dyker upp till sina uppdrag och att fel såklart kan begås. Men vägen att hantera detta bör inte vara depositioner och straff utan i stället samverkan med lokala idéburna organisationer som kan rekrytera volontärer och ge löpande kompetensutveckling.

Att musikfestivaler använder volontärer för att genomföra sina arrangemang är vanligt och något som skett under lång tid tillbaks. Detta är såklart i regel något bra. Genom ett volontäruppdrag får människor en chans att uppleva och bidra till något som de uppskattar, musik och folkfest. Volontärernas arbete gör det också möjligt för festivalarrangörerna att hålla nere sina kostnader vilket kan göra det möjligt att biljettpriserna hålls nere och upplevelsen kan tillgängliggöras för fler.

Men det finns förstås också risker med att festivaler använder sig av volontärer. En risk är att arrangörerna överutnyttjar volontärernas insatser och ersätter betalda tjänster, där de hade varit viktiga, med volontärer. Volontäruppdragen kan då bli för tunga, behoven som ska mötas kanske också kräver högre kompetens än vad som kan förväntas av en volontär. Volontäruppdraget blir alltså för tungt och för likt en vanlig anställning, fast utan lön och andra förmåner som kommer med anställning. Denna gränsdragning mellan anställd och volontär verkar också otydlig inom den danska festivalen.

För att undvika en utveckling där volontären/den ideella personen överutnyttjas i det enskilda fallet och där ideellt engagemang i ett samhälleligt perspektiv blir ett sätt att dumpa löner och öka vinster har den europeiska organisationen European Volunteer Centre (CEV), där Forum är medlemsorganisation, utvecklat ett relevant förhållningssätt:

  • Volontäruppdrag är i grunden till för allmännyttiga ändamål
  • Det är att föredra att volontärer på musikfestivaler engageras genom en idéburen organisation
  • Undvik jobb-substitution i alla lägen
  • Behandla volontären med respekt
  • Arrangören ska tillse att människor med olika finansiella förutsättningar kan vara volontärer

 

I fallet med Northside Festival i Århus, Danmark är det för oss viktigt att påminna om CEV:s förhållningssätt, inte minst då Århus är utvalt som årets frivillighuvudstad 2018. 

Läs mer

  • Här kan du hitta mer info om Northside Festivals agerande mot volontärer. Läs mer här