De här har gått vidare i Årets initiativ 2017
Foto: IM/Maria Söderborg
24 okt | 2017
Elva fantastiska idéburna initiativ har nu gått vidare i Årets initiativ 2017. Juryn, som består av Forum, IBM, Vinnova och Fritidsbanken kommer att utse tre finalister och en vinnare. Vinnaren presenteras på den Internationella Frivilligdagen den 5 december.

Sveriges Ungdomsråds initiativ - Speak App
Kommuner, ideella föreningar eller organisationer använder SpeakApp som ett kommunikationsverktyg för att smidigt nå unga. Med hjälp av applikationen kan de fråga unga om deras åsikter, tankar och egna idéer kring frågor som rör exempelvis kommunen. Kommunens arbete med exempelvis medborgarnas e-förslag blir med hjälp av SpeakApp lättillgängligt och transparent via en funktion där ungdomar själva kan lämna egna e-förslag direkt till kommunen.

Läs mer om initiativet här.

StreetGäris initiativ - Pensionsrättvisa
Det feministiska nätverket Streetgäris, där många unga kvinnor är engagerade, startade februari 2016 en kampanj för rättvisa pensioner i Sverige utifrån devisen att pensionssystemet i dag är diskriminerande. De har valt att arbeta med den här frågan för att de har sett hur många som drabbas av det nuvarande pensionssystemet och hur det påverkar deras livsutrymme och livskvalitet negativt.

Läs mer om initiativet här.

Kompis Sveriges initiativ - Kompis Ungdom
Kompis Sverige har utvecklat ett koncept anpassat för ungdomar som en del av deras arbete för att skapa ett mer inkluderande Sverige. Utifrån workshops riktat mot elever, skapar Kompis ungdom ett mer inkluderande skolmiljö för nya (framför allt ensamkommande barn) och etablerade skolungdomar som annars aldrig hade träffat varandra. Vid sidan om detta erbjuds även kompismatchningar och gratis aktiviteter.

Läs mer om initiativet här.

FC Rosengårds initiativ - Kick Off by FC Rosengård
FC Rosengård i Malmö spelar inte bara fotboll. De vill också göra skillnad och påverka samhällsutvecklingen. Därför driver de flera arbetsmarknadsprojekt. Kick off by FC Rosengård jobbar med frågor som mental och fysisk hälsa, självkännedom, samhällsinformation, samhällsorientering, integration och familjesituation. Målet är att förkorta nyanlända kvinnornas väg till etablering.

Läs mer om initiativet här.

Nattskiftet
Nattskiftet är en trygghetsorganisation som står upp för allas rätt till trygghet i nattlivet och då främst på klubbar och på festivaler. Nattskiftet arbetar utbildande med exempelvis vakter och arrangörer och utbildar även volontärer som exempelvis nattvandrar i utvalda (utsatta) områden.

Läs mer om initiativet här.

We Unite Design
Föreningen pratar inte bara om unga, de arbetar med unga i en miljö som berör dem personligen och låter smarta lösningar och rolig inredning förenas med återvunna prylar för att skapa rum för fantasi, lek och funktion. Med passion, kreativitet och kvalitet hjälper de företag, kommuner och organisationer att skapa inspirerande, stimulerande och funktionella miljöer. Från idé och analys till koncept och produktion.

Läs mer om initiativet här.

Tillsammans Cup
Tillsammans Cup har siktat in sig på att möjliggöra möten mellan nyanlända och etablerade svenska ungdomar på fotbollsplanen. På Sveriges nationaldag 2017 bjöds det upp till fest för ett öppet och tolerant Sverige, där 2500 ungdomar samlades på 14 idrottsplatser från Övertorneå i norr till Göteborg i söder för att spela fotboll tillsammans och runt omkring firades nationaldagen för fullt av fler än 20 000 besökare.

Läs mer om initiativet här.

#Vistårinteut
Vi står inte ut är ett nätverk med professionella personer som möter ensamkommande barn i sitt yrke och som inte längre står ut att se hur de behandlas i en omänsklig och rättsosäker asylprocess. Via Facebook-sidor hjälps man åt att ge råd om asylrätt. Vi står inte ut hjälper också exempelvis till att överklaga när ungdomarna får beslut om att de inte får gå kvar i skolan när de flyttas till vuxenboende på en ny ort.

Läs mer om initiativet här.

#Jagärhär
#Jagärhär har lyckats med att konkretisera en enkel problemlösning som handlar om civilkurage: Att stärka människor i att reagera och stå upp när andra bli utsatta för hat och hot. Att stoppa polariseringen genom att ta den politiska diskussionen på ett sakligt sätt. Samt att hindra spridning av desinformation genom att hjälpa andra med källor till faktagranskad information.

Läs mer om initiativet här.

Funkibators initiativ - Cyberhjärta
I en treårig satsning ska Funkibator tillsammans med flera regionala och nationella organisationer hitta nya och innovativa rehabiliteringslösningar. Detta kan skapas med hjälp av datorspel, virtual reality, appar, augmented reality, dansmaskiner, musik, trolleri och sinnesupplevelser. Träning kan ske i bred bemärkelse där det exempelvis kan handla om balans, finmotorik, social och kognitiv träning, rytmik och koordination.

Läs mer om initiativet här.

Civil Right Defenders initiativ - The Defenders Database
I ett flertal länder världen över så saknas säkra och enkla metoder för att kunna registrera och spara kränkningar av människorättsförsvarare digitalt. Därför har The Defenders Databass utvecklats till att vara ett enkelt verktyg för människor som bor och lever under förtryck världen över. I databasen kan de rapportera in kränkningar som kan användas som framtida bevis för kompensation till offer och som underlag för korrekta rättegångar vid möjligt regimskifte och rättviseprocesser.

Läs mer om initiativet här.

 

Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM och Vinnova. Organisationen som får priset kommer att vinna konsultstöd och rådgivning från IBM med syfte att stärka sin verksamhet.

 

Foto: IM/Maria Söderborg

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Om Forum