Domslut ändrar syn på frivillighet
Enligt en ny dom ska mat, fika och frukt till volontärer över ett värde av 100 kronor/person ses som en skattepliktig förmån. Foto: Joel Ahlgren
13 mar | 2014
Vilka förmåner kan en organisation ge till frivilliga/volontärer egentligen? En ny dom i Göteborg menar att mat, fika och frukt över ett värde av 100 kronor/person ska ses som en skattepliktig förmån.

Kammarrätten i Göteborg har dömt i ett fall som gäller Lundafestivalen, där studenter på frivillig basis har byggt vagnar och skrivit manus för att en gång vart fjärde år genomföra Lundafestivalen. Som ett sätt att visa uppskattning har den ideella föreningen tillhandahållit frukt, fika, dryck och mat som studenterna själva lagat till. Detta rapporterar redovisningsföretaget PWC.

Domstolen anser att summorna i det här fallet är såpass låga (under 100 kronor/person) att föreningen inte skulle betala arbetsgivaravgifter på medel som använts för att köpa in fika/dricka/frukt och mat. Men domstolen ansåg också föreningens tillhandahållande av fika var en skattepliktig förmån som respektive student borde beskattas för. Så fort en frivillig/volontär får fika för mer än 100 kronor ska ett personligt kontrollbesked skickas till var och en och summan redovisas till Skattekontoret. 

Läs mer om vad PWC skrivit här

Forum kommenterar
Forum är förvånad över domslutet som inte verkar rimma med den tolkning som vi tidigare har gjort- det vill säga att det inte ska behöva kosta pengar att engagera sig som frivillig. Vi är dessutom fundersamma kring vad det här innebär för organisationer och hur de ska planera sin verksamhet.

Om vi förstår domen rätt så handlar det hela om att när man som frivillig gör något som kan ses som ett uppdrag så kan mat som underlättar tolkas som en förmån för vilket man som individ ska beskattas, medan när det inte är ett uppdrag så gäller inte dessa regler. När vi har frågat experter om frågan så verkar det som att man inte kan säga säkert vad som räknas som uppdrag eller inte och att det måste bedömas från fall till fall. 

Vi behöver tydlighet kring vad det är som gäller och när förmånsbeskattning ska tas ut, så att inte varje enskilt tillfälle måste tolkas var för sig. Forum anser att detta är en fråga som regeringen behöver utreda så snart som möjligt och detta är ett exempel på att den nya utredningen om förutsättningarna för civilsamhället, som inte ska behandla skattefrågor, missar viktiga delar av förutsättningarna.