Ett år senare – ideella organisationer ropar fortfarande efter volontärer
23 sep | 2016
I september i fjol exploderade svenskarnas engagemang för nyanlända. Den ideella verksamheten Volontärbyråns sajt gick ner för att så många sökte volontäruppdrag, och många organisationer vittnade om ett enormt engagemang. Men trots att behovet av volontärer ännu är mycket stort verkar det som att svenskarnas engagemang har svalnat.

-Under hösten hade Volontärbyrån nio gånger fler intresseanmälningar än normalt, säger Anna Snell, Volontärbyrån. Just nu finns det runt 170 volontäruppdrag över hela Sverige som rör integration, och intresseanmälningarna kommer inte alls in lika snabbt som de gjorde förra året.

Den bilden bekräftas av bland andra Internationella Bekantskaper, som bland annat driver språkkaféer och läxhjälpsverksamhet. Under förra hösten tog organisationen emot långt fler förfrågningar från volontärer än normalt. Nu får de mycket färre volontärer till verksamheterna, trots att behovet av frivilliga krafter fortfarande är stort.

-Förra hösten var trycket så hårt att vi inte kunde ta emot alla som ville hjälpa till, säger Andreas Bjunér, verksamhetsansvarig för Internationella Bekantskapers språkstöd. Den här hösten är situationen den omvända. Nu när vi behöver fler volontärer än någonsin har intresset gått ner och antalet som hör av sig är långt färre än det var för ett år sedan. Inom språkstödet, där jag främst verkar, finns en oro att vi inte ens ska kunna hålla kvar vårterminens aktivitetsnivå på våra samarbetsskolor.

Även organisationen Bräcke diakoni, som bland annat driver flera boenden för ensamkommande barn, ser ett minskat engagemang.

-Under förra hösten kom intresseanmälningarna in så fort jag hade publicerat uppdragen på Volontärbyrån, säger Sara Nordenfelt, volontärsamordnare på Bräcke diakoni. Men nu är det mycket svårare att hitta volontärer. Situationen är inte längre akut, men behovet av stöd från volontärer är fortfarande stort. Nu måste vi hjälpas åt för att göra det så bra som möjligt för de som har kommit hit. Vi söker bland annat läxhjälpare, träningskompisar och volontärer som vill lära ut simning. 

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver förmedling av ideella uppdrag erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga.
Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning.