EU-parlamentet föreslår skattelättnader för civilsamhället
13 okt | 2011
EU-parlamentet föreslår att ideella organisationer ska undantas från skatteplikt och få lättnader när det gäller momshanteringen, för att ytterligare stärka det civila samhället. Beslutet är en riktningsgivare för EU-kommissionen när det gäller grönboken om moms. Idéburna organisationer vill slippa kngel och kostnader som kan göra det svårare att engagera sig.
EU-parlamentet har fattat beslut om att rekommendera EU-kommissionen att arbeta för en mekanism som undantar många transaktioner i det civila samhället från beskattning samt ett undantag för moms.

- Nu är det viktigt att vi är många inom det civila samhället i Sverige som använder detta beslut och trycker på politiken hemma så att den svenska positionen tydligt blir att EU-kommissionens förslag ändras i den riktning som parlamentet nu föreslår, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete har tillsammans med Riksidrottsförbundet träffat representanter bland annat för EU-kommissionen i momsfrågan.

- Man kan väl säga att Kommissionen inte var så intresserade av att ändra sin inriktning ännu. Det känns bra att ha parlamentet i ryggen nu, säger Göran Pettersson.

Kontakt
Göran Pettersson
generalsekreterare
Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425

 

Avdelning: Om Forum
Ämne: Debatt & kommentar EU