Fler organisationer manifesterar om mångfald och öppenhet i Almedalen
16 jun | 2019
Forum har tidigare kommit överens med RFSL om att synliggöra dem och deras frånvaro på våra seminarier i Almedalen. På samtliga seminarier Forum anordnar kommer vi att ställa en tom stol klädd i RFSL flagga längst fram vid scenen, och fler ansluter nu till manifestationen eller uppmärksammar med andra metoder.

Under våren fattade RFSL det svåra beslutet att lämna återbud till Almedalen i år efter hot och hat från den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Förra året fick NMR tillstånd att vistas invid den lokal som RFSL använder under veckan. Organisationen valde då att överklaga beslutet, men utan resultat. 

För att visa respekt för RFSLs beslut, men protestera mot att bristen för skydd av mötesfrihet och föreningsfrihet, så kommer Forum uppmärksamma organisationen till försvar av öppenhet och mångfald. Vi gör det genom att paxa en plats med hjälp av en regnbågsflagga som symbol för öppenhet och mångfald. 

Fler aktörer väljer att uppmärksamma  

 

Flera andra organisationer kommer också att manifestera för allas lika värde i Almedalen, och vi hoppas att ni är med oss när vi #paxarplats för civilsamhället under veckan. Några exempel på aktörer som också uppmärksammar detta är Svenska Kyrkan, UNF, Coompanion, Raoul Wallenberg Academy, Svensk Sjuksköterskeförening, Tro & Solidaritet, Ekobanken, Hela Sverige ska leva, Tidningen Resumé, Nätverket - idéburen sektor Skåne, Equmeniakyrkan, Giva Sverige, IF Metall.