Flera medlemsföreträdare uppmanar nu regeringen att hämta hem barn i Syrien
05 feb | 2020
De runt 50 svenska barn till IS-medlemmar som fortfarande finns i läger i Syrien bör genast föras hem till Sverige. Det skriver en lång rad företrädare för bland annat Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet på SvD:s debattsida.

I skrivande stund lever omkring 50 svenska barn under mycket utsatta förhållanden i fångläger i nordöstra Syrien. Situationen är allvarlig och barnen får utstå våld, bristande omsorg och köld. Den svenska regeringens hållning har varit att kunna föra hem svenska barn till Sverige "om och när det är möjligt". Flera svenska civilsamhällesrepresentanter, varav flera är Forums medlemmar, menar i en debattartikel i Svenska dagbladet att tiden att göra detta är nu. Debattörerna menar att det snart kan vara försent. 

"Tillfället är nu. Det har varit möjligt under en period och är det fortfarande – men snart kan det vara försent. Utvecklingen i regionen är turbulent. Alla svenska barn bör därför föras till Sverige under kontrollerade former utan något ytterligare dröjsmål.", skriver debattörerna. 

De ansvariga för lägren har länge vädjat till barnens hemländer att hämta sina medborgare. Utrikesminister Ann Linde hänvisar till svårigheter med att identifiera de svenska barnen, men redan i april förra året informerade dock Säpo berörda svenska kommuner om barn som identifierats i lägren. Representanter för Sveriges regering har också varit på plats i nordöstra Syrien för att möta den autonoma administrationen.

Debattörerna lyfter att flera andra länder, med avsevärt mindre resurser än Sverige, har repatrierat sina medborgare. Den autonoma administrationen i norra och östra Syrien som kontrollerar lägren där svenska medborgare befinner sig har dessutom varit tillmötesgående i att överlämna medborgare till sina hemländer och vid flera tillfällen hjälpt dem att med skydd av egna milisen föra dessa till den irakiska gränsen. Administrationen har dock varit tydliga med att barn behöver hämtas tillsammans med sina mödrar, vilket är i enlighet med humanitära principer.

Några av dem som skrivit under artikeln är Gunilla Hallonsten, Svenska Kyrkan; Lena Ingelstam, Rädda Barnen; Peter Brune, War Child; Morten Kjaerum, Raul Wallenberg Institutet samt Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet.

Forum kommenterar 

Flera av våra medlemsorganisationer har under en längre tid nu arbetat för att Sverige ska hämta hem de svenska barnen i Syrien. Det är beklämmande att regeringen ännu inte gett besked om och när de ska ta hem de barn som lever under mycket utsatta förhållanden. Rädda Barnen har tidigare rapporterat om att upp till fyra svenska barn har dött i eller på väg till läger i Syrien och att vinterns kyla är mycket påfrestande för barnen. Ola Mattson, tidigare chef på Sverigeprogrammet på Rädda Barnen, menar exempelvis att barn inte ska straffas på grund av att deras föräldrar är misstänkta för brott. Att ta hem barnen med sina mödrar handlar både om att skydda barn och att bekämpa den globala terrorismen. Lägren är idag utpekade som en stark rekryteringsgrund för IS, menar Ola. En hållning Forum står bakom. Europeiska länder måste ta en aktiv roll i kampen mot terrorism och det gör vi bäst genom att lagföra misstänkta. 

"Möjligheten att hämta hem barnen minskar för varje dag som går. Svenska civilsamhällesorganisationer gör vad man kan på plats för att hjälpa till men sprider också information i Sverige om den ohållbara situationen. Vi vet att regeringen har lyssnat på Forums medlemmar, men nu gäller det att också agera."

- Patrik Schröder, ordförande Forum.