Flera organisationer missnöjda med regeringens förslag om ensamkommande
02 dec | 2017
I slutet av november kom regeringen med förslag om att fler ensamkommande ska få uppehållstillstånd i Sverige. Reaktionerna på detta har varit många från olika organisationer. Flera kräver att ett omedelbart moratorium ska införas på utvisningar, tills de nya reglerna är på plats.

Här finns DNs artikel där man rapporterar om förslaget. Det grundläggande argumentet för regeringens förslag är att handläggningstiden blivit för lång för de ensamkommande som kom före den 24 november 2015 och väntat längre än 15 månader på besked om asyl. Läs mer här.  

Kommentarer och reaktioner

Här är några av de uppföljande texterna och reaktionerna på regeringens förslag: 

  • #vistårinteut kommenterar att förslaget sannolikt är det bästa man kan få i nuläget, men betonar också att ett moratorium på utvisningar måste införas. Läs mer här. #vistårinteut rapporterar också att allt fler ensamkommande gömmer sig i hopp om att få förlängning om de är kvar i landet till sommaren. Läs mer här.
  • Ensamkommandes förbund och Tro och solidaritet kommenterar och betonar att Afghanistan inte är ett säkert land att skicka tillbaka någon till, och att det är oroande att regeringen inte verkar veta hur många som berörs. Läs mer här.  Ensamkommandes förening kräver också stopp för utvisningarna till reglerna är på plats. Läs mer här
  • Forskaren Stig-Björn Ljunggren kommenterar att det är mycket skrik för lite ull - egentligen gäller linjen att om du gör rätt för dig får du stanna, annars kommer du att skickas tillbaka. Läs mer här

 

 

Avdelning: Verksamheter