Folkrörelseutredningen, Forums remissvar
30 jan | 2008
Forum lämnar nu in sitt remissvar på Folkrörelseutredningen, där vi konstaterar några intressanta förslag men där vi också har ett antal invändningar. Vi har fört samtal med våra medlemmar om detta och tackar för de synpunkter som lämnats in.

Vid folkrörelseforums konferens i höstas sa ansvarigt statsråd, Nyamko Sabuni, att man nu förbereder en folkrörelseproposition. Riksdagen kommer alltså att föreläggas ett antal förslag varav många sannolikt har sin grund i den genomförda utredningen.

Vi hoppas på en livlig debatt om den propositionen, för samhället i stort har mycket att vinna på en bra politik på detta område. Att regeringen också anser det framgår med stor tydlighet i den dialog som Peter Örn nu leder.

Det kommer säkert att mot slutet av 2008 vara kombinationen av folkrörelsepropositionen och Örn-dialogen som formar om förutsättningarna för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Vi hoppas att vårt remissvar bidrar till en bra diskussion.