Föreningar och forskare ska utveckla ny social innovation
18 sep | 2013
Forskare från Jönköpings Hälsohögskola och Borås Högskola har tillsammans med Civilförsvarsförbundet, Sveriges pensionärsförbund och Posifon AB fått 1,5 miljoner kronor för att utveckla den sociala innovationen Landräddningen.

Landräddningen är en organisation som med hjälp av frivilliga stödjer människor som behöver hjälp utanför sitt hem. Organisationen använder sig av en larmfunktion och syftet är att öka tryggheten där den offentliga hjälpen saknas eller inte behöver rycka in.

I ett pressmeddelande skriver Hälsohögskolan också att företrädare inom den kommunala omsorgen menar att denna typ av larm inte kommer att kunna erbjudas i någon större omfattning.

Nu ska Landräddningen alltså utvecklas. Forskargruppen på Hälsohögskolan ska utvärdera nyttan och värdet med verksamheten.

- Vi anser att denna sociala innovation är nytänkande och det är därför angeläget att inkludera en bredare grupp av användare då det ännu är oklart vilka grupper som kan ha och uppleva bäst nytta av larmet, säger Sofi Fristedt, forskare vid Hälsohögskolan, i högskolans pressmeddelande.

FORUM KOMMENTERAR

Att Landräddningen heter just Landräddningen är förstås en anspelning på den kända, etablerade och mycket uppskattade organisationen Sjöräddningen som med bas i frivilligt arbete och donerade resurser hjälper människor som kommit i sjönöd. Det är väl klart att det som är rätt på sjön också är rätt på landbacken, eller hur? I grunden handlar ju båda fallen om att människor hamnar i nödsituationer där det måste finnas resurser för snabb hjälp.

Men, borde inte detta vara en sak för det offentliga kanske någon undrar? Det handlar ju om människoliv. Inte skulle vi ha en akutmottagning som bara byggde på frivilliga och gåvor? Forum menar att den frågan är befogad. Samtidigt är det bara att konstatera att det offentliga aldrig har klarat av och aldrig kommer att klara av allt. Vårt planeringsarbete måste ha detta som utgångspunkt. Samhället är som sagt större än staten. Med detta sagt, anser Forum att nytänkande, förnyelse, innovation (kalla det vad ni vill) som gör att vi kan klara av olika situationer bättre än tidigare, är värt allt stöd. Lägger man så till ordet ”social” framför innovation så avses ofta förnyelse som inte bara handlar om nya företagsidéer, nya marknader, utan också förnyelse mer generellt. Där har föreningslivet mycket att bidra med.

Läs mer om sociala innovationer.