Tillsammans för tillit och demokrati - Forum släpper handbok mot extremism
08 feb | 2017
Vill du lära dig mer om hur civilsamhället kan arbeta mot våldsbejakande extremism? Beställ vår rykande färska handbok - Tillsammans för tillit och demokrati.

"Vi skapar ett positivt sammanhang. Vi ser detta förebyggande arbete som en viktig pelare i att nå ett demokratiskt samhälle."
- Maj Pettersson, Fryshuset.

Om vi på allvar ska förmå möta den utmaning som extremismen utgör är det direkt avgörande att vi satsar både tid, resurser och kunskap på det tidiga, socialt förebyggande arbetet. Som ett led i detta släpper Forum nu civilsamhällets handbok mot våldsbejakande extremism. Vi ger dig inom såväl offentlig som idéburen verksamhet möjlighet att ta till dig kunskap om extremismen, dess orsaker och hur vi motverkar antidemokratiska uttryck genom det civila samhällets organisationer. Fryshuset, Ibn Rushd, Spiritus Mundi och Borlänge kommun är några som berättar om deras arbete mot våldsbejakande extremism.

"Innehållet vilar på övertygelsen att proaktiva sociala initiativ för tillit och demokrati har betydligt större chans att förebygga våldsbejakande extremism på lång sikt jämfört med punktinsatser, ökad kontroll och repressalier." - Anton Alsander, redaktör för handboken

Handboken kan läsas från pärm till pärm eller som uppslagsbok. De olika delarna i boken innefattar bland annat en problematiserande bakgrunds- och forskningsöversikt, en metodsamling samt en resursdel med goda exempel, vidareläsning och resurser.

Handboken används med fördel som diskussionsunderlag och under varje avsnitt har vi därför samlat ett antal frågor att diskutera utifrån.

Initiativtagare till handboken är Forum tillsammans med bland andra Fryshuset, KFUM, Studieförbundet Ibn Rushd och Studieförbundet Vuxenskolan.

Beställ handboken

Här kan du beställa handboken.

Mer om projektet

Forum driver sedan ett år tillbaka projektet Civilsamhälle för tillit och demokrati – mot våldsbejakande extremism. Projektet har finansierats av MUCF och syftar till att stärka civilsamhällets och det offentligas arbete mot våldsbejakande extremism. Läs mer.