Shekarabi och Sjöstedt ger förslag om vinstbegränsning i välfärden
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
19 jan | 2018
Idag presenterade Civilminister Ardalan Shekarabi och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt förslaget till vinstbegränsning i välfärden. Bra att förslaget kommer, men vi ser fram emot att även se hur undertaget för idéburna kommer se ut, skriver Forum i en kommentar.

- Det är bra och viktigt att regeringen nu återkommer i frågan eftersom den har skapat en del otydlighet. Det hade varit ännu bättre om vi hade fått se hur man tänker sig att göra undantaget för idéburna, så vi ser fram emot att detta besked kommer, säger Göran Pettersson Forums generalsekreterare.  Behovet av att kunna definiera vilka som är aktörer inom civilsamhället blir hela tiden större, inom olika områden. 

Det som överlämnades idag var lagrådsremissen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet.  Läs mer här. Enligt lagrådsremissen så ska all offentligt finansierad verksamhet inom området ske av juridiska personer som har tillstånd för det. För att kunna få tillstånd krävs bland annat: 

  • Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet på max 7 procentenheter
  • Verksamheten ska bedrivas i separat juridisk person, och får inte lämnas över till underleverantör som saknar tillstånd

Enligt presentationen så ska regeringen återkomma med vad det innebär att idéburna aktörer inte ska omfattas av samma krav som övriga aktörer, samt att ett visst positivt rörelseresultat ska vara tillåtet oavsett storleken på det operativa kapitalet.