Forum beklagar att inte fler partier hörsammade V och KD:s krispaket
17 jun | 2020
I förra veckan tog Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tillsammans initiativ till ett krisstöd för att stötta civilsamhällets organisationer i sviterna av corona. Förslaget innehöll bland annat ett kostnadsstöd till organisationer med extraordinär efterfrågan på grund av corona, en statlig kreditgaranti för lån och ett särskilt intäktsstöd som kan kompensera för de stora intäktsbortfall som många ideella organisationer drabbats av. Förslag fick dessvärre inte gehör.

Intresseorganisationerna Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Famna och Giva Sverige, som tillsammans representerar närmare 270 organisationer inom ideell sektor, har i en rapport visat att civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder kronor under 2020 på grund av corona. Över hela landet varnar organisationer för konsekvenserna. Forum, Famna och Giva Sverige ser mycket allvarligt på den oro för överlevnad som många organisationer vittnar om, och har tidigare kommit med krav på ett stödpaket för civilsamhället.

Därför välkomnade också Forum V och KD:s gemensamma förslag. Det visade att partierna lyssnat och tagit fasta på de utmaningar civilsamhället står inför. Att övriga partier inte visade sitt stöd till initiativet är olyckligt. 

– Civilsamhällets bidrag till demokratin och välfärden är viktigare nu än någonsin. Det är av största vikt att Sverige förmår stödja och skydda civilsamhället genom såväl akuta som långsiktiga stöd, anpassade utifrån organisationernas egna förutsättningar, terminologi och verksamhetslogik. V och KD:s förslag var ett kraftfullt steg i den riktningen. Vi beklagar därför att det inte fick stöd. 

Patrik Schröder, ordförande, Forum